winieta na tablicy

Egzamin gimnazjalny 2013. Język polski, pytania i odpowiedzi. Próbne testy gimnazjalne w serwisie natablicy.pl!

Już dziś każdy gimnazjalista może pobrać specjalnie przygotowane testy przygotowujące do egzaminów, które odbędą się w kwietniu.

Gotowi na próbną maturę z języka polskiego?
 
Gotowi na próbną maturę z języka polskiego?
fot. Shutterstock

Testy przygotowane zostały przez langloo.com.

JĘZYK POLSKI - TEST

Egzamin gimnazjalny – ćwiczenia z języka polskiego – cz. I
26 luty 2013

1. Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytania.

Homer
Odyseja
Pieśń druga. Zgromadzenie mieszkańców Itaki. Wyjazd Telemacha.

Gdy świt różanopalcą urodził Jutrzenkę,
Syn Odysa się z łoża porwał, wdział sukienkę
Chędogą, a przez ramię zawiesił miecz srogi,
Pięknymi postołami białe opiął nogi
I wyszedłszy z komnaty, jak niebianin śliczny,
Wydał rozkaz keryksom, aby okoliczny
Lud kędziornych Achiwów na wiece zwołali;
Więc na głos ich Achaje zewsząd się ściągali.
A gdy już powołani gromadnie się znidą,
Wstąpił pośród nich, w ręku ze spiżową dzidą,
Wżdy nie sam, lotnych chartów parę miał przy sobie.
Pallas taki nadała blask jego osobie,
Że lud wszystek się cieszył z młodzieńca widoku;
Zasiadł prestoł ojcowski; starce cofli kroku.

I. Jak miał na imię syn Odysa?
A. Telemach,
B. Pallas,
C. Helios,
D. Zeus.

II. Jak Homer nazywał Greków?
a. Achajowie,
b. Normanowie,
c. Mykeńczycy,
d. Trojanie.

III. Podany fragment Odysei to:
A. gatunek literatury pięknej, w której podmiot liryczny wyraża swoje uczucia;
B. sposób organizacji tekstu, polegający na powtarzaniu się w nim odcinków o takich samych
właściwościach strukturalnych, przeciwieństwo prozy;
C. relacja z wydarzeń, opis tego, co się przeżyło;
D. część eposu greckiego, który oparty był na antycznej ustnej tradycji epickiej, a w formie
pisanej istniał przypuszczalnie od VIII wieku p.n.e.

2. Przeczytaj tekst i odwołując się do własnej wiedzy, odpowiedz na pytania.

Piotr Skarga
O miłości ku ojczyźnie
(fragmenty)

Nie masz nic pod słońcem trwałego, mówi Salomon: nie tyło domy i familije, ale i królestwa, i
monarchije wielkie ustają i upadają, i naród się po narodzie na ziemi odmienia. Lecz nic nie jest bez
przyczyny, zwłaszcza w ludzkich sprawach, które z rozumu i wolnej wolej pochodzą. Co rozumem
i pilnością, i cnotą stanęło, to się nierozumem i niedbałością, i złością ludzką obala. (…)

Jako ciała nasze abo wnętrznymi chorobami, abo powierzchnymi gwałtownymi przypadkami
umierają, tak i królestwa mają swoje domowe choroby, dla których upadać muszą. Mają i
nieprzyjacioły mocne, którzy je wojnami i rozbojem gubią. Obojej niebezpieczności zabiegać
mądrzy z pomocą Bożą umieją, i lud swój dobrzy sprawce wybawiają. Na choroby domowe mają
lekarstwa, a na wojny i gwałty mają rozmaite obrony. Żaden z was, Przezacni Panowie, nie jest tak
prosty, aby nie baczył ciężkiej i wielkiej niemocy tego naszego Królestwa i wnętrznego a
domowego jego zachwiania; abo żeby nie uczuł mocnego nieprzyjaciela, który na głowy nasze
następuje i rozbojem straszliwym nam grozi. (…)

Słusznie też do was mówić tak nań, przezacni obmyślacze dobra pospolitego, wszytkiej tej Korony,
to jest ludzi i dusz, ile ich jest w Polszcze, w Litwie, w Rusi, w Prusach, w Żmudzi, w Inflanciech,
oczy do was obracają i ręce do was podnoszą, mówiąc jako i oni Egiptcyjanie do Józefa: Gene. 47
[25]. „Zdrowie nasze w ręku waszych”. Wejźrzycie na nas, abyśmy nie ginęli i w domowej
niesprawiedliwości, i w pogańskiej niewolej. (…)

I. Podany tekst jest:
A. pieśnią,
B. kazaniem,
C. hymnem,
D. kroniką.

II. Słowa kazania rozpoczynają się od:
A. parafrazy,
B. metafory,
C. przenośni,
D. pytania retorycznego.

III. W tekście znajdują się elementy stylizacji:
A. humorystycznej,
B. gwarowej,
C. biblijnej,
D. środowiskowej.

IV. Piotr Skarga w swoim kazaniu podkreśla:
A. że tylko na bazie miłości można zbudować coś dobrego,
B. że największą wartością jest ojczyzna,
C. że świat stoi w miejscu i najważniejsza jest jego stabilizacja,
D. że dobra wola człowieka nie pozwala rozwijać się chorobom.

3. Przeczytaj utwór i na podstawie swojej wiedzy odpowiedz na pytania.

Rej Mikołaj
Bona

Bona była przezwiskiem, skutkiem – jako komu.
Wielkiej była zacności i z wielkiego domu.
Rozum miała, że i dziś ta niewieścia główka
Sławna w Polszcze, i długo pamiętne jej słówka.
Włoszka była, z narodu, gdzie się rozum rodzi,
Naślachetniejszy klenot. Lecz, co nazbyt, szkodzi.
Tam się ta zacna pani z młodości ćwiczyła,
Gadajże, którego z tych więcej zachwyciła.

I. Kim była Bona?
A. od 1518 królową Polski i wielką księżną litewską, księżną Rusi, Prus i Mazowsza;
B. od 1520 królową Francji i wielką księżną litewską, księżną Rusi, Prus i Mazowsza;
C. od 1618 królową Polski i wielką księżną litewską, księżną Rusi, Prus i Mazowsza;
D. od 1629 królową Francji i wielką księżną litewską, księżną Rusi, Prus i Mazowsza.

II. Utwór został zapisany w formie:
A. pieśni,
B. trenu,
C. dialogu,
D. żadna podana odpowiedz nie jest właściwa.

III. Jakiej narodowości była Bona?
A. była Angielką,
B. była Polką,
C. była Włoszką,
D. była Francuzką.

IV. Bona była:
A. skromna, z ubogiego domu;
B. zacna, z wielkiego domu;
C. niewykształcona;
D. nieszczęśliwie zakochana.

4. Na podstawie utworu "Niestatek" Jana Andrzeja Morsztyna odpowiedz na pytania.

Jan Andrzej Morsztyn
Niestatek

Oczy są ogień, czoło jest zwierciadłem,
Włos złotem, perłą ząb, płeć mlekiem zsiadłem,
Usta koralem, purpurą jagody,
Póki mi, panno, dotrzymujesz zgody.
Jak się zwadzimy – jagody są trądem,

Usta czeluścią, płeć blejwasem bladem,
Ząb szkapią kością, włosy pajęczyną,
Czoło maglownią, a oczy perzyną.

I. Co obrazuje utwór J. A. Morsztyna?
A. dwa portrety tej samej kobiety widziane oczyma jej kochanka,
B. dwa portrety dwóch zupełnie innych kobiet widziane oczyma ich kochanków,
C. dwa portrety tej samej kobiety widziane oczyma jej męża,
D. dwa portrety dwóch zupełnie innych kobiet widziane oczyma ich kochanków.

II. Piękno i brzydota zostały przedstawione w wierszu na zasadzie:
A. oksymoronu,
B. kontrastu,
C. podobieństwa.

III. Wiersz został zbudowany z szeregu:
A. zdań orzekających,
B. zdań nadrzędnie złożonych,
C. zdań pojedynczych,
D. zdań pytających.

5. Przeczytaj fragment noweli Kamizelka Bolesława Prusa i odpowiedz na pytania, odwołaj się do treści całego utworu.

Bolesław Prus
Kamizelka

Niektórzy ludzie mają pociąg do zbierania osobliwości kosztowniejszych lub mniej kosztownych,
na jakie kogo stać. Ja także posiadam zbiorek, lecz skromny, jak zwykle w początkach. Jest tam mój
dramat, który pisałem jeszcze w gimnazjum na lekcjach języka łacińskiego... Jest kilka zasuszonych
kwiatów, które trzeba będzie zastąpić nowymi.
Zdaje się, że nie ma nic więcej oprócz pewnej bardzo starej i zniszczonej kamizelki.
Oto ona. Przód spłowiały, a tył przetarty. Dużo plam, brak guzików, na brzegu dziurka, wypalona
zapewne papierosem. Ale najciekawsze w niej są ściągacze. Ten, na którym znajduje się sprzączka,
jest skrócony i przyszyty do kamizelki wcale nie po krawiecku, a ten drugi, prawie na całej
długości, jest pokłuty zębami sprzączki.
Patrząc na to od razu domyślasz się, że właściciel odzienia zapewne co dzień chudnął i wreszcie
dosięgnął tego stopnia, na którym kamizelka przestaje być niezbędną, ale natomiast okazuje się
bardzo potrzebnym zapięty pod szyję frak z magazynu pogrzebowego.
Wyznaję, że dziś chętnie odstąpiłbym komu ten szmat sukna, który mi robi trochę kłopotu. Szaf na
zbiory jeszcze nie mam, a nie chciałbym znowu trzymać chorej kamizelczyny między własnymi
rzeczami. Był jednak czas, żem ją kupił za cenę znakomicie wyższą od wartości, a dałbym nawet i
drożej, gdyby umiano się targować. Człowiek miewa w życiu takie chwile, że lubi otaczać się
przedmiotami, które przypominają smutek.

I. Według fragmentu człowiek lubi otaczać się rzeczami, które:
A. przypominają o rodzinie,
B. przypominają smutek,
C. przypominają dobre chwile,
D. przypominają osoby bliskie.

II. Opisana kamizelka jest dla autora:
A. zbędą rzeczą, za którą zapłacił zbyt dużo;
B. czymś bardzo ważnym i sentymentalnym;
C. zwykłym ubraniem, które nosi na co dzień;
D. prezentem od kogoś ważnego.

III. Do kogo wcześniej należała kamizelka?
A. do pewnego małżeństwa, a dokładniej do mężczyzny chorego na gruźlicę;
B. do starszej kobiety, która nosiła kamizelkę tylko do pracy;
C. do młodego mężczyzny, który szanował kamizelkę i dbał o nią;
D. do pewnego małżeństwa, a dokładniej do chorej na gruźlicę kobiety.

IV. Dlaczego kamizelka miała dziwny pasek?
A. ponieważ nosząca kamizelkę kobieta była chora na anoreksję i chciała pokazać mężowi,
że tyje, więc skracała pasek;
B. ponieważ mąż ubierając kamizelkę, co dzień skracał jej pasek, by pokazać żonie, że
wcale mocno nie chudnie;
C. ponieważ nosząca kamizelkę kobieta była na diecie i co dzień poszerzała pasek, by
pokazać sobie, że ubranie jest już na nią dobre;
D. ponieważ właściciel kamizelki – mężczyzna nie lubił paska, więc ucinał go codziennie
po trochu.

ODPOWIEDZI NA NASTĘPNEJ STRONIE ARTYKUŁU

JĘZYK POLSKI - ODPOWIEDZI

Egzamin gimnazjalny – ćwiczenia z języka polskiego – cz. I
26 luty 2013 (ODPOWIEDZI)

1.I. A. Telemach
1.II. A. Achajowie
1.III. D. Część eposu greckiego, który oparty był na antycznej ustnej tradycji epickiej, a w
formie pisanej istniał przypuszczalnie od VIII wieku p.n.e.

2.I. B. kazaniem
2.II. A. parafrazy
2.III. C. biblijnej
2.IV. B. że największą wartością jest ojczyzna

3.I. A. od 1518 królową Polski i wielką księżną litewską, księżną Rusi, Prus i Mazowsza
3.II. D. żadna podana odpowiedź nie jest właściwa
3.III. C. była Włoszką
3.IV. B. zacna, z wielkiego domu

4.I. A. dwa portrety tej samej kobiety widziane oczyma jej kochanka,
4.II. B. kontrastu
4.III. A. zdań orzekających

5.I. B. przypominają smutek
5.II. B. czymś bardzo ważnym i sentymentalnym
5.III. A. do pewnego małżeństwa, a dokładniej do mężczyzny chorego na gruźlicę
5.IV. B. ponieważ mąż ubierając kamizelkę, co dzień skracał jej pasek, by pokazać żonie, że
wcale mocno nie chudnie

Przypominamy, że druga część testów będzie dostępna za tydzień - 6 marca.

ZOBACZ TAKŻE

MATEMATYKA - TEST I ODPOWIEDZI

JĘZYK ANGIELSKI - TEST I ODPOWIEDZI

Egzamin gimnazjalny 2013. Próbne testy gimnazjalne cz. 2 w serwisie natablicy.pl!

 • « Poprzednia
 • 1
 • 2
 • Następna »

Komentarze (1)

 • Co to ma być w ogóle? (gość)

  Co to ma być w ogóle? (gość)

  07.04.13, 16:52

  Co to ma znaczyć? "Ubierając kamizelkę"? Próbny test gimnazjalny z błędami?

  Zgłoś


Zamknij

Twój komentarz

Galeria

 • Śniadanie wielkanocne - rodzinny i smaczny posiłek przy świątecznym stole

  Śniadanie wielkanocne - rodzinny i smaczny posiłek przy świątecznym stole

  Autor: Informacja prasowa

  Data publikacji: 18.04.2014 11:19

  Liczba odwiedzin: 40

  Już niedługo zasiądziemy do uroczystego śniadania wielkanocnego, które jest jedną z najważniejszych polskich tradycji. Wspólnemu ucztowaniu, które trwa nawet klika godzin, towarzyszą rodzinne zabawy, wróżby i zwyczaje ludowe. Czy da się przenieść magię tego czasu do codziennego życia? »

 • Gimnazjaliści rywalizują w konkursie na wynalazek "Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha"

  Gimnazjaliści rywalizują w konkursie na wynalazek "Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha"

  Autor: PAP Nauka w Polsce

  Data publikacji: 18.04.2014 11:18

  Liczba odwiedzin: 32

  Gimnazjaliści, którzy uczestniczyli w warsztatach "Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha", mogą teraz wziąć udział w konkursie na niedrogi wynalazek codziennego użytku. Członkowie najlepszego zespołu otrzymają nagrody warte 1000 zł. »

 • Mieszkańcy Łodzi protestują przeciwko budowie superakademika

  Mieszkańcy Łodzi protestują przeciwko budowie superakademika

  Autor: Dziennik Łódzki

  Data publikacji: 18.04.2014 10:45

  Liczba odwiedzin: 31

  Inwestorzy, którzy budują superakademik studencki przy ulicy Piotrkowskiej 204a w Łodzi, ogłosili ceny zakupu i najmu lokali w powstającym budynku. Dzień później pojawił się protest przeciw tej inwestycji. »

 • Jak pracuje fryzjer dziecięcy? [WIDEO]

  Jak pracuje fryzjer dziecięcy? [WIDEO]

  Autor: Dzień Dobry TVN/x-news

  Data publikacji: 18.04.2014 10:06

  Liczba odwiedzin: 35

  Teresa Żuchowicz od kilkudziesięciu lat prowadzi dziecięcy salon fryzjerski Bobas. Fryzjerka wspominała w programie "Dzień Dobry TVN" początki i złote czasy zakładu oraz opowiedziała, z jakimi problemami musi się obecnie borykać. »

 • Sukcesy studentów Politechniki Gdańskiej w konkursach naukowych

  Sukcesy studentów Politechniki Gdańskiej w konkursach naukowych

  Autor: Informacja prasowa

  Data publikacji: 18.04.2014 09:45

  Liczba odwiedzin: 32

  Pasmo sukcesów studentów Politechniki Gdańskiej w Ogólnopolskim Finale Odysei Umysłów. Drugi konkursowy zespół z Katedry Systemów Decyzyjnych i Robotyki WETI jedzie na światowe finały do Stanów Zjednoczonych. W finale ogólnopolskim zdobył dwie nagrody. »

 • CBA zajęło się sprawą Gdańskiej Platformy Edukacyjnej

  CBA zajęło się sprawą Gdańskiej Platformy Edukacyjnej

  Autor: Dziennik Bałtycki

  Data publikacji: 18.04.2014 09:33

  Liczba odwiedzin: 30

  - To wrzód, który rósł od początku wprowadzenia tego systemu i w końcu musiał pęknąć. Dziwię się, że tak późno się tym zajęto - tak Piotr Gierszewski, radny Komisji Edukacji, mówi o Gdańskiej Platformie Edukacyjnej, czyli elektronicznej sieci, łączącej szkoły i przedszkola w jednym systemie informatycznym. »

 • Kampania "Pora na pomidora” przeciw otyłości wśród dzieci

  Kampania "Pora na pomidora” przeciw otyłości wśród dzieci

  Autor: Informacja prasowa

  Data publikacji: 18.04.2014 09:21

  Liczba odwiedzin: 38

  Otyłość i nadwaga to problem już nie tylko ludzi dorosłych. Coraz częściej dotyka też dzieci i młodzież. Dlatego w tym roku organizator IV edycji ogólnopolskiej kampanii „Pora na pomidora, czyli jak tu nie kochać polskich warzyw i owoców” działania kieruje przede wszystkim do najmłodszych oraz osób, które odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu ich nawyków żywieniowych. »

 • "To Tola. Tola ma tablet" - darmowy podręcznik idzie z duchem czasu [SONDA]

  "To Tola. Tola ma tablet" - darmowy podręcznik idzie z duchem czasu [SONDA]

  Autor: natablicy.pl/MEN

  Data publikacji: 18.04.2014 08:43

  Liczba odwiedzin: 176

  "Nasz elementarz" dostępny jest dla każdego w wersji elektronicznej. Przeglądając pierwszą część darmowego podręcznika można zauważyć, że autorzy postawili na nowoczesność. »

 • Przekąski, które nie tuczą [WIDEO]

  Przekąski, które nie tuczą [WIDEO]

  Autor: Agencja TVN/x-news

  Data publikacji: 18.04.2014 07:58

  Liczba odwiedzin: 30

  Wydawałoby się, że przekąski, które nie tuczą, nie istnieją. A jednak! »

 • « Poprzednia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Następna »

Rok szkolny 2013/2014 - daty

Sonda

Matura coraz bliżej. Egzamin z jęz. polskiego odbędzie się 5 maja. Uczycie się już do matury?

Ja powtarzam do matury tylko dwa słowa - "będzie dobrze, będzie dobrze"
24%
Nieee, jeszcze mam czas na naukę
21%
Tak, codziennie coś powtarzam
19%
Jestem już szczęśliwym studentem/absolwentem. Maturę mam już za sobą
19%
Zacznę się uczyć w kwietniu
17%

juniorfutbol.pl

 • CTR360 "Lights Out", czyli buty ciemne jak miasto bez prądu (ZDJĘCIA)

  CTR360 "Lights Out", czyli buty ciemne jak miasto bez prądu (ZDJĘCIA)

  Autor: tom

  Data publikacji: 17.04.2014 17:23

  Liczba odwiedzin: 161

  Nowe buty Nike CTR360 "Lights Out" to alternatywa dla coraz popularniejszego trendu "kolorowania" obuwia piłkarskiego. Firmy sportowe przed zbliżającym się mundialem "bombardują" rynek produktami o jaskrawej kolorystyce nawiązując do słonecznej, pełnej życia i energii Brazylii. Ktoś ma dość? W takim razie gasimy światło i wyłączamy kolor. »

 • Kapitan Ameryka - wyjazdowa koszulka reprezentacji USA na mundial w Brazylii (ZDJĘCIA)

  Kapitan Ameryka - wyjazdowa koszulka reprezentacji USA na mundial w Brazylii (ZDJĘCIA)

  Autor: tom

  Data publikacji: 17.04.2014 16:36

  Liczba odwiedzin: 225

  Firma Nike ujawniła nowe wyjazdowe stroje reprezentacji Stanów Zjednoczonych na mundial w Brazylii. Odświeżony wzór jest "patriotyczny" i opiera się na trzech pasach odnoszących się kolorystycznie do flagi USA. »

Najnowsze materiały

Najczęściej komentowane

Najpopularniejsze materiały

Polskapresse sp z.o.o informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie natablicy.pl podlegają ochronie. Dowiedz się więcej
Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej

Copyright Polskapresse Sp. z o.o. Kontakt | Regulamin | Polityka prywatności

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, w tym w celu emisji możliwie indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej „Polityce Prywatności”.

Zamknij