winieta na tablicy

Langloo

Egzamin gimnazjalny 2013. Język polski, pytania i odpowiedzi. Próbne testy gimnazjalne w serwisie natablicy.pl!

Już dziś każdy gimnazjalista może pobrać specjalnie przygotowane testy przygotowujące do egzaminów, które odbędą się w kwietniu.

Gotowi na próbną maturę z języka polskiego?
 
Gotowi na próbną maturę z języka polskiego?
fot. Shutterstock

Testy przygotowane zostały przez langloo.com.

JĘZYK POLSKI - TEST

Egzamin gimnazjalny – ćwiczenia z języka polskiego – cz. I
26 luty 2013

1. Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytania.

Homer
Odyseja
Pieśń druga. Zgromadzenie mieszkańców Itaki. Wyjazd Telemacha.

Gdy świt różanopalcą urodził Jutrzenkę,
Syn Odysa się z łoża porwał, wdział sukienkę
Chędogą, a przez ramię zawiesił miecz srogi,
Pięknymi postołami białe opiął nogi
I wyszedłszy z komnaty, jak niebianin śliczny,
Wydał rozkaz keryksom, aby okoliczny
Lud kędziornych Achiwów na wiece zwołali;
Więc na głos ich Achaje zewsząd się ściągali.
A gdy już powołani gromadnie się znidą,
Wstąpił pośród nich, w ręku ze spiżową dzidą,
Wżdy nie sam, lotnych chartów parę miał przy sobie.
Pallas taki nadała blask jego osobie,
Że lud wszystek się cieszył z młodzieńca widoku;
Zasiadł prestoł ojcowski; starce cofli kroku.

I. Jak miał na imię syn Odysa?
A. Telemach,
B. Pallas,
C. Helios,
D. Zeus.

II. Jak Homer nazywał Greków?
a. Achajowie,
b. Normanowie,
c. Mykeńczycy,
d. Trojanie.

III. Podany fragment Odysei to:
A. gatunek literatury pięknej, w której podmiot liryczny wyraża swoje uczucia;
B. sposób organizacji tekstu, polegający na powtarzaniu się w nim odcinków o takich samych
właściwościach strukturalnych, przeciwieństwo prozy;
C. relacja z wydarzeń, opis tego, co się przeżyło;
D. część eposu greckiego, który oparty był na antycznej ustnej tradycji epickiej, a w formie
pisanej istniał przypuszczalnie od VIII wieku p.n.e.

2. Przeczytaj tekst i odwołując się do własnej wiedzy, odpowiedz na pytania.

Piotr Skarga
O miłości ku ojczyźnie
(fragmenty)

Nie masz nic pod słońcem trwałego, mówi Salomon: nie tyło domy i familije, ale i królestwa, i
monarchije wielkie ustają i upadają, i naród się po narodzie na ziemi odmienia. Lecz nic nie jest bez
przyczyny, zwłaszcza w ludzkich sprawach, które z rozumu i wolnej wolej pochodzą. Co rozumem
i pilnością, i cnotą stanęło, to się nierozumem i niedbałością, i złością ludzką obala. (…)

Jako ciała nasze abo wnętrznymi chorobami, abo powierzchnymi gwałtownymi przypadkami
umierają, tak i królestwa mają swoje domowe choroby, dla których upadać muszą. Mają i
nieprzyjacioły mocne, którzy je wojnami i rozbojem gubią. Obojej niebezpieczności zabiegać
mądrzy z pomocą Bożą umieją, i lud swój dobrzy sprawce wybawiają. Na choroby domowe mają
lekarstwa, a na wojny i gwałty mają rozmaite obrony. Żaden z was, Przezacni Panowie, nie jest tak
prosty, aby nie baczył ciężkiej i wielkiej niemocy tego naszego Królestwa i wnętrznego a
domowego jego zachwiania; abo żeby nie uczuł mocnego nieprzyjaciela, który na głowy nasze
następuje i rozbojem straszliwym nam grozi. (…)

Słusznie też do was mówić tak nań, przezacni obmyślacze dobra pospolitego, wszytkiej tej Korony,
to jest ludzi i dusz, ile ich jest w Polszcze, w Litwie, w Rusi, w Prusach, w Żmudzi, w Inflanciech,
oczy do was obracają i ręce do was podnoszą, mówiąc jako i oni Egiptcyjanie do Józefa: Gene. 47
[25]. „Zdrowie nasze w ręku waszych”. Wejźrzycie na nas, abyśmy nie ginęli i w domowej
niesprawiedliwości, i w pogańskiej niewolej. (…)

I. Podany tekst jest:
A. pieśnią,
B. kazaniem,
C. hymnem,
D. kroniką.

II. Słowa kazania rozpoczynają się od:
A. parafrazy,
B. metafory,
C. przenośni,
D. pytania retorycznego.

III. W tekście znajdują się elementy stylizacji:
A. humorystycznej,
B. gwarowej,
C. biblijnej,
D. środowiskowej.

IV. Piotr Skarga w swoim kazaniu podkreśla:
A. że tylko na bazie miłości można zbudować coś dobrego,
B. że największą wartością jest ojczyzna,
C. że świat stoi w miejscu i najważniejsza jest jego stabilizacja,
D. że dobra wola człowieka nie pozwala rozwijać się chorobom.

3. Przeczytaj utwór i na podstawie swojej wiedzy odpowiedz na pytania.

Rej Mikołaj
Bona

Bona była przezwiskiem, skutkiem – jako komu.
Wielkiej była zacności i z wielkiego domu.
Rozum miała, że i dziś ta niewieścia główka
Sławna w Polszcze, i długo pamiętne jej słówka.
Włoszka była, z narodu, gdzie się rozum rodzi,
Naślachetniejszy klenot. Lecz, co nazbyt, szkodzi.
Tam się ta zacna pani z młodości ćwiczyła,
Gadajże, którego z tych więcej zachwyciła.

I. Kim była Bona?
A. od 1518 królową Polski i wielką księżną litewską, księżną Rusi, Prus i Mazowsza;
B. od 1520 królową Francji i wielką księżną litewską, księżną Rusi, Prus i Mazowsza;
C. od 1618 królową Polski i wielką księżną litewską, księżną Rusi, Prus i Mazowsza;
D. od 1629 królową Francji i wielką księżną litewską, księżną Rusi, Prus i Mazowsza.

II. Utwór został zapisany w formie:
A. pieśni,
B. trenu,
C. dialogu,
D. żadna podana odpowiedz nie jest właściwa.

III. Jakiej narodowości była Bona?
A. była Angielką,
B. była Polką,
C. była Włoszką,
D. była Francuzką.

IV. Bona była:
A. skromna, z ubogiego domu;
B. zacna, z wielkiego domu;
C. niewykształcona;
D. nieszczęśliwie zakochana.

4. Na podstawie utworu "Niestatek" Jana Andrzeja Morsztyna odpowiedz na pytania.

Jan Andrzej Morsztyn
Niestatek

Oczy są ogień, czoło jest zwierciadłem,
Włos złotem, perłą ząb, płeć mlekiem zsiadłem,
Usta koralem, purpurą jagody,
Póki mi, panno, dotrzymujesz zgody.
Jak się zwadzimy – jagody są trądem,

Usta czeluścią, płeć blejwasem bladem,
Ząb szkapią kością, włosy pajęczyną,
Czoło maglownią, a oczy perzyną.

I. Co obrazuje utwór J. A. Morsztyna?
A. dwa portrety tej samej kobiety widziane oczyma jej kochanka,
B. dwa portrety dwóch zupełnie innych kobiet widziane oczyma ich kochanków,
C. dwa portrety tej samej kobiety widziane oczyma jej męża,
D. dwa portrety dwóch zupełnie innych kobiet widziane oczyma ich kochanków.

II. Piękno i brzydota zostały przedstawione w wierszu na zasadzie:
A. oksymoronu,
B. kontrastu,
C. podobieństwa.

III. Wiersz został zbudowany z szeregu:
A. zdań orzekających,
B. zdań nadrzędnie złożonych,
C. zdań pojedynczych,
D. zdań pytających.

5. Przeczytaj fragment noweli Kamizelka Bolesława Prusa i odpowiedz na pytania, odwołaj się do treści całego utworu.

Bolesław Prus
Kamizelka

Niektórzy ludzie mają pociąg do zbierania osobliwości kosztowniejszych lub mniej kosztownych,
na jakie kogo stać. Ja także posiadam zbiorek, lecz skromny, jak zwykle w początkach. Jest tam mój
dramat, który pisałem jeszcze w gimnazjum na lekcjach języka łacińskiego... Jest kilka zasuszonych
kwiatów, które trzeba będzie zastąpić nowymi.
Zdaje się, że nie ma nic więcej oprócz pewnej bardzo starej i zniszczonej kamizelki.
Oto ona. Przód spłowiały, a tył przetarty. Dużo plam, brak guzików, na brzegu dziurka, wypalona
zapewne papierosem. Ale najciekawsze w niej są ściągacze. Ten, na którym znajduje się sprzączka,
jest skrócony i przyszyty do kamizelki wcale nie po krawiecku, a ten drugi, prawie na całej
długości, jest pokłuty zębami sprzączki.
Patrząc na to od razu domyślasz się, że właściciel odzienia zapewne co dzień chudnął i wreszcie
dosięgnął tego stopnia, na którym kamizelka przestaje być niezbędną, ale natomiast okazuje się
bardzo potrzebnym zapięty pod szyję frak z magazynu pogrzebowego.
Wyznaję, że dziś chętnie odstąpiłbym komu ten szmat sukna, który mi robi trochę kłopotu. Szaf na
zbiory jeszcze nie mam, a nie chciałbym znowu trzymać chorej kamizelczyny między własnymi
rzeczami. Był jednak czas, żem ją kupił za cenę znakomicie wyższą od wartości, a dałbym nawet i
drożej, gdyby umiano się targować. Człowiek miewa w życiu takie chwile, że lubi otaczać się
przedmiotami, które przypominają smutek.

I. Według fragmentu człowiek lubi otaczać się rzeczami, które:
A. przypominają o rodzinie,
B. przypominają smutek,
C. przypominają dobre chwile,
D. przypominają osoby bliskie.

II. Opisana kamizelka jest dla autora:
A. zbędą rzeczą, za którą zapłacił zbyt dużo;
B. czymś bardzo ważnym i sentymentalnym;
C. zwykłym ubraniem, które nosi na co dzień;
D. prezentem od kogoś ważnego.

III. Do kogo wcześniej należała kamizelka?
A. do pewnego małżeństwa, a dokładniej do mężczyzny chorego na gruźlicę;
B. do starszej kobiety, która nosiła kamizelkę tylko do pracy;
C. do młodego mężczyzny, który szanował kamizelkę i dbał o nią;
D. do pewnego małżeństwa, a dokładniej do chorej na gruźlicę kobiety.

IV. Dlaczego kamizelka miała dziwny pasek?
A. ponieważ nosząca kamizelkę kobieta była chora na anoreksję i chciała pokazać mężowi,
że tyje, więc skracała pasek;
B. ponieważ mąż ubierając kamizelkę, co dzień skracał jej pasek, by pokazać żonie, że
wcale mocno nie chudnie;
C. ponieważ nosząca kamizelkę kobieta była na diecie i co dzień poszerzała pasek, by
pokazać sobie, że ubranie jest już na nią dobre;
D. ponieważ właściciel kamizelki – mężczyzna nie lubił paska, więc ucinał go codziennie
po trochu.

ODPOWIEDZI NA NASTĘPNEJ STRONIE ARTYKUŁU

JĘZYK POLSKI - ODPOWIEDZI

Egzamin gimnazjalny – ćwiczenia z języka polskiego – cz. I
26 luty 2013 (ODPOWIEDZI)

1.I. A. Telemach
1.II. A. Achajowie
1.III. D. Część eposu greckiego, który oparty był na antycznej ustnej tradycji epickiej, a w
formie pisanej istniał przypuszczalnie od VIII wieku p.n.e.

2.I. B. kazaniem
2.II. A. parafrazy
2.III. C. biblijnej
2.IV. B. że największą wartością jest ojczyzna

3.I. A. od 1518 królową Polski i wielką księżną litewską, księżną Rusi, Prus i Mazowsza
3.II. D. żadna podana odpowiedź nie jest właściwa
3.III. C. była Włoszką
3.IV. B. zacna, z wielkiego domu

4.I. A. dwa portrety tej samej kobiety widziane oczyma jej kochanka,
4.II. B. kontrastu
4.III. A. zdań orzekających

5.I. B. przypominają smutek
5.II. B. czymś bardzo ważnym i sentymentalnym
5.III. A. do pewnego małżeństwa, a dokładniej do mężczyzny chorego na gruźlicę
5.IV. B. ponieważ mąż ubierając kamizelkę, co dzień skracał jej pasek, by pokazać żonie, że
wcale mocno nie chudnie

Przypominamy, że druga część testów będzie dostępna za tydzień - 6 marca.

ZOBACZ TAKŻE

MATEMATYKA - TEST I ODPOWIEDZI

JĘZYK ANGIELSKI - TEST I ODPOWIEDZI

Egzamin gimnazjalny 2013. Próbne testy gimnazjalne cz. 2 w serwisie natablicy.pl!

 • « Poprzednia
 • 1
 • 2
 • Następna »

Komentarze (1)

 • Co to ma być w ogóle? (gość)

  Co to ma być w ogóle? (gość)

  07.04.13, 16:52

  Co to ma znaczyć? "Ubierając kamizelkę"? Próbny test gimnazjalny z błędami?

  Zgłoś


Zamknij

Twój komentarz

Polecamy

juniorfutbol.pl

Sonda

Mój ulubiony przedmiot w szkole to...

WF
27%
Matematyka
24%
Historia
13%
Język polski
12%
Chemia
10%
Informatyka
6%
WOS
5%
Fizyka
3%

Najnowsze materiały

 • Koniec roku szkolnego. J. Owsiak rozdał dzieciom "Apteczki Małych Ratowników WOŚP"

  Koniec roku szkolnego. J. Owsiak rozdał dzieciom "Apteczki Małych Ratowników WOŚP"

  Autor: TVN24/x-news

  Data publikacji: 26.06.2015 20:16

  Liczba odwiedzin: 1580

  Z okazji zakończenia roku szkolnego Jerzy Owsiak odwiedził dwie warszawskie szkoły. W ramach Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" rozdał uczniom z klas I-III Apteczki Małych Ratowników WOŚP. Zaapelował też do uczniów, aby nie bali się pomagać innym. - Wy będziecie obywatelami, którzy będą budowali ten kraj. Budujcie go bardzo bezpiecznie – powiedział Jerzy Owsiak. »

 • Sklepiki szkolne całkowicie znikną? To całkiem możliwe

  Sklepiki szkolne całkowicie znikną? To całkiem możliwe

  Autor: Anna Jarmuż/Głos Wielkopolski

  Data publikacji: 26.06.2015 20:12

  Liczba odwiedzin: 1759

  Od września w szkolnych sklepikach sprzedawać będzie można wyłącznie zdrową żywność. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi grzywna. Uczniów czekają też inne zmiany. »

 • Skarga maturzystów z Ostrowca oddalona przez Trybunał Konstytucyjny

  Skarga maturzystów z Ostrowca oddalona przez Trybunał Konstytucyjny

  Autor: TVN24/x-news

  Data publikacji: 24.06.2015 16:30

  Liczba odwiedzin: 1479

  Trybunał Konstytucyjny uznał, że brak możliwości zaskarżenia unieważnienia matury do sądu administracyjnego jest zgodny z konstytucją. - Stwierdzanie niesamodzielności rozwiązywania zadań podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej nie jest czynnością administracyjną – uzasadnił decyzję sędzia Mirosław Granat. »

 • Maturzyści z II LO w Radomsku musieli powtarzać egzamin przez "błąd odczytu"

  Maturzyści z II LO w Radomsku musieli powtarzać egzamin przez "błąd odczytu"

  Autor: Małgorzata Kulka/Dziennik Łódzki

  Data publikacji: 24.06.2015 16:27

  Liczba odwiedzin: 1530

  Dlaczego matura dwóch uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku została unieważniona? Musieli zdawać drugi raz. »

 • Egzamin zawodowy 2015 KLUCZ ODPOWIEDZI, ARKUSZE. Egzamin zawodowy - część wspólna

  Egzamin zawodowy 2015 KLUCZ ODPOWIEDZI, ARKUSZE. Egzamin zawodowy - część wspólna

  Autor: KD/Dziennik Zachodni

  Data publikacji: 23.06.2015 11:26

  Liczba odwiedzin: 1936

  Egzamin Zawodowy 2015: pisemna część egzaminu zawodowego w nowej formule. W woj. śląskim w sesji letniej jest on przeprowadzany dla 127 kwalifikacji zawodowych. »

 • Egzamin gimnazjalny: Młodzież ma problemy z matematyką i przyrodą

  Egzamin gimnazjalny: Młodzież ma problemy z matematyką i przyrodą

  Autor: Anna Jarmuż/Głos Wielkopolski

  Data publikacji: 23.06.2015 11:17

  Liczba odwiedzin: 2066

  Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki kwietniowego egzaminu gimnazjalnego. Wyniki są podobne, jak w zeszłym roku. Młodzież nadal nie radzi sobie z przedmiotami ścisłymi. »

Rok szkolny 2014/2015 - daty

W tym dniu nie ma jeszcze żadnego wydarzenia.

Polskapresse sp z.o.o informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie natablicy.pl podlegają ochronie. Dowiedz się więcej
Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej

Copyright Polskapresse Sp. z o.o. Kontakt | Regulamin | Polityka prywatności

Witryna korzysta z plików cookies oraz informacji zapisywanych i odczytywanych z localStorage, aby dopasować interesujące treści oraz reklamy. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, w szczególności w zakresie cookies, oznacza, że pliki będą umieszczane na urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia przechowywania i dostępu do cookies i localStorage używając ustawień przeglądarki lub używanego urządzenia. Szczegóły w „Polityce Prywatności”.

Zamknij