winieta na tablicy

Langloo

Matura 2012 z CKE. Chemia, poziom podstawowy i rozszerzony [ARKUSZ, TEST, ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA, ZADANIA, KLUCZ]

Zobacz arkusze i przykładowe odpowiedzi matury z chemii na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Matura
 
Matura
fot. Polskapresse

MATURA 2012. CHEMIA, POZIOM PODSTAWOWY - ARKUSZ

MATURA 2012. CHEMIA, POZIOM PODSTAWOWY - ODPOWIEDZI (zaczerpnięte z serwisu Głosu Wielkopolskiego)

ZADANIE 1.
Konfiguracja elektronowa: Ar:1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

ZADANIE 2.
Wzór jonu potasu: K+
Wzór jonu siarki: S2-

ZADANIE 3.
Symbol pierwiastka X: Mg
Nr okresu: 3
Nr grupy: 2

ZADANIE 4.
a) Charakter wiązania: kowalencyjne spolaryzowane
b) 1. W temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem atmosferycznym jest gazem.
2. Dobrze rozpuszcza się w rozpuszczalnikach polarnych, np. w wodzie.

ZADANIE 5.
a) Wzór I ilustruje elektronową strukturę cząsteczki N2, a wzór II strukturę cząsteczki Br2.

ZADANIE 6.
a) Stosunek objętościowy (kolejno NH3:O2:NO:H2O) -4:5:4:6
Stosunek masowy (kolejno NH3:O2:NO:H2O) -17:40:30:27
b) liczba moli tlenu: 25

ZADANIE 7.
liczba protonów: 90
liczba neutronów: 142

ZADANIE 8.
symbol pierwiastka: Ac
liczba atomowa (na dole po lewej): 89
liczba masowa (na górze po lewej): 228

ZADANIE 9.
Typ przemiany I: alfa
Typ przemiany III: beta-

ZADANIE 10.
Numer, którym oznaczono najtrwalszy izotop: 3

ZADANIE 11.
a) Okres półtrwania izotopu oznaczonego numerem 2 wynosi ok. 5 dni.
b) W czasie 8 dni uległo rozpadowi 3mg izotopu oznaczonego numerem 3.

ZADANIE 12.
1. Roztwory związków o wzorach KBr, HCOOH, NH3, HBr i Na2SO4 przewodzą prąd elektryczny. Pozostałe roztwory nie przewodzą prądu. PRAWDA
2. Roztwory związków o wzorach C2H5OH, HCOOH, C6H12O6 (glukoza) i HCHO mają odczyn obojętny. FAŁSZ
3. Roztwór związku o wzorze NH3 jest jedynym roztworem o odczynie zasadowym. FAŁSZ

ZADANIE 13.
Roztwór należałoby ogrzać do temperatury około 18ºC.

ZADANIE 14.
1. 1. Rozpuszczalność Na2SO4 w temperaturze 100ºC jest taka sama, jak w temperaturze 30ºC.
2. Najmniejszą rozpuszczalność Na2SO4 osiąga w temperaturze 0ºC.
3. Największą rozpuszczalność Na2SO4 osiąga w temperaturze 32,4ºC.
4. Ochładzanie nasyconego w temperaturze 100 ºC roztworu Na2SO4 aż do temperatury 30ºC nie powoduje wykrystalizowania części rozpuszczonej soli.

ZADANIE 15.
ms = 52g
mrozp = 100g
mr = 52g + 100g = 152g
Cp = (ms/mr) x 100% = (52g/152g) x 100% = 34,2%
Cp = 34,2%

ZADANIE 16.
a) wybrany odczynnik: (NH4)2S
równanie reakcji: Cu2+ + S2 --> CuS
b) filtracja

ZADANIE 17.
Roztwór o odczynie obojętnym ma pH równe 7, a roztwór o odczynie zasadowym ma pH większe od 7.

ZADANIE 18.
a) Bilans elektronowy:
2Ag(+I) + 2e --> 2Ag(0)
2O(-I) - 2e --> O2(0)
Równanie reakcji: Ag2O + H2O2 --> 2Ag + O2 + H2O
b) Nadtlenek wodoru pełni w tej reakcji funkcję reduktora.

ZADANIE 19.
M(Cu) = 64g/mol
M(Cuu(NO3)2) = 188g/mol
Cu:Cu(NO3)2
3mol x 64g/mol / 3mol x 199g/mol
16g / X
X = (16 x 3 x 188) / (3 x 64) = 9024 / 192 = 47 [g]
m(Cu(NO3)2) = 47g

ZADNIE 20.
2NO2 + H20 --> HNO3 + HNO2

ZADANIE 21
Budowę cząsteczek węglowodorów nienasyconych ilustrują wzory III, IV, VI.

ZADANIE 22.
Izomer 1.
Wzór: HC=C-CH2-CH3
Nazwa: But-1-yn

Izomer 2.
Wzór: CH3-c=C-CH3
Nazwa: But-2-yn

ZADANIA 23-24

ZADANIE 25

1. Związek I jest izomerem związku VI
2. Związek II powstaje w wyniku reakcji związku V ze związkiem IV.
3. Wodny odczyn związku III ma odczyn zasadowy.
4. Produktem redukcji związki VI jest związek IV

ZADANIE 26 - 27

ZADANIE 28

Estry

ZADANIE 29

Glicerol reaguje z aktywnymi metalami, np. sodem, tworząc alkoholany i wodór, pod działaniem kwasów karboksylowych ulega reakcji estryfikacji, a w reakcji z wodorotlenkiem miedzi (II) tworzy szafirowy roztwór.

Zadanie 30

a) Odczynnik I2 w KI(aq.)
b) Zabarwienie zawartości próbowki na ciemnoniebiesko.

MATURA 2012. CHEMIA, POZIOM ROZSZERZONY - ARKUSZ

MATURA 2012. CHEMIA, POZIOM ROZSZERZONY - ODPOWIEDZI (zaczerpnięte z serwisu Głosu Wielkopolskiego)

ZADANIE 1.
Symbol pierwiastka: Zn
Nr okresu: 4
Nr frupy: 12
Symbol bloku: d

ZADANIE 2.
Opisany orbital należy do podpowłoki 4d, na której maksymalna liczba elektronów wynosi 10.

ZADANIE 3.
Liczba wiązań σ: wzór I - 1, wzór II - 1
Liczba wiązań π: wzór I - 2, wzór II - 0

ZADANIE 4.

ZADANIE 5.
H2S, PH3, CH4

ZADANIE 6.
Reakcja zaszła szybciej w probówce nr I

ZADANIE 7.

ZADANIE 8.
W probówce I otrzymano roztwór MgCl2

ZADANIA 10-12

ZADANIE 13.
nNaOH = 0,15 x 0,54 = 0,081 mol
nHcl = 0,05 x 2,02 = 0,101 mol
nadmiar kwasu - 0,101-0,081 = 0,02 mol
V całkowite = 0,15 + 0,05 = 0,2 dm3
nHCl = nH+
[H+] = 0.02 mol/0,12 dm3 = 10 do potęgi -1 mol/dm3
pH = 1

ZADANIE 14.
ClO2- F- NO2- ClO-

ZADANIE 15.
a) I. CO2+ + Cl + OH- --> Co(OH)Cl
II. Co(OH)Cl + OH- --> Co(OH)2 + Cl-
b) III. 4Co(OH)2 + O2 + 2H2O --> 4Co(OH)3

ZADANIE 16.
Co(OH)2 zasadowy

ZADANIE 17.
a) Reakcja I - rząd pierwszy
Reakcja II - rząd drugi
Reakcja III - rząd zerowy
b) VII = k x [Cd]2

ZADANIE 18.
I. H3O+ + NH3 --> NH4+ + H2O
II. NH4+ + OH- --> NH3 + H2O

ZADANIE 19.
1. W próbce buforu amonowego liczba moli jonów 4 NH+ jest równa liczbie moli
chlorku amonu wprowadzonego do roztworu. PRAWDA
2. W próbce buforu amonowego liczba moli jonów OH– jest równa liczbie moli
amoniaku wprowadzonego do roztworu. FAŁSZ
3. W próbce buforu amonowego liczba moli cząsteczek NH3 jest równa liczbie moli
amoniaku wprowadzonego do roztworu. PRAWDA

ZADANIE 20.
Po rozcieńczeniu buforu amonowego jego pH NIE ZMIENI SIĘ

ZADANIE 21-22

ZADANIE 24.
Stopnie utlenienia atomów węgla w cząsteczce etenu: -II
Stopnie utlenienia atomów węgla w cząsteczce etano-1,2-diolu: -I
Liczba moli elektronów: 2 mole

ZADANIE 25.
1. Etan ulega reakcji substytucji ( elektrofilowej / nukleofilowej / wolnorodnikowej ).
Drobiny, które reagują bezpośrednio z cząsteczkami etanu, to ( atomy chloru Cl
/ cząsteczki chloru Cl2 / aniony chlorkowe Cl– ). Są one (rodnikami / elektrofilami
/ nukleofilami ), które powstają z cząsteczek chloru pod wpływem
( światła / FeCl3 jako katalizatora / rozpuszczalnika ).
2. Benzen ulega reakcji substytucji ( elektrofilowej / nukleofilowej / wolnorodnikowej ).
Drobiny, które reagują bezpośrednio z cząsteczkami benzenu, są
( rodnikami / elektrofilami / nukleofilami ). Powstają one z cząsteczek chloru pod
wpływem ( światła / FeCl3 jako katalizatora / rozpuszczalnika).

ZADANIE 26.
a)2Ag+ + 2OH– → Ag2O + H2O
Ag2O + 4NH3 + H2O → 2Ag(NH3)2OH
b) odczyn zasadowy

ZADANIE 27

Fruktoza w środowisku zasadowym łatwo ulega imomeryzacji, gdzie podczas przemian keto - enolowych przekształca się w aldozę (glukozę i mannozę) a aldozy ulegają reakcjom utleniania np. podczas próby Tollensa

ZADANIE 28

Wskaż wszystkie sacharydy, które dają pozytywny wynik próby Tollensa.

I, II, III, V

ZADANIE 29-30

Zadanie 31

ZADANIE 32

1. W warunkach panujących w laboratorium glicerol jest cieczą, która (miesza się) z wodą i z innymi rozpuszczalnikami polarnymi, a z rozpuszczalnikami niepolarnymi, np. z benzenem, może tworzyć (emulsje)

Ponieważ atomom węgla i tlenu w cząsteczkach glicerolu można przypisać hybrydyzację sp3, cząsteczki glicerolu (nie są) płaskie.

Zadanie 33-34

Zadanie 35

Zadanie 36

wiązanie wodorowe

Zadanie 37

Zadanie 38

A. poliamidy

Opinie maturzystów o chemii: "test był trudny", "masakra", "dla cyborgów"


ZOBACZ TAKŻE

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH 2012

Matura 2012 z CKE. Chemia, poziom podstawowy i rozszerzony. Co było na maturze z chemii? Jak Wam poszło?

Matura 2012 z CKE. Chemia, poziom podstawowy i rozszerzony. O godz. 14 egzamin z chemii

Matura 2012 z CKE. Chemia, poziom podstawowy i rozszerzony. Co będzie na egzaminie z chemii? Piszcie!

Matura 2012. Najpopularniejsze przedmioty na maturze to geografia i biologia

Komentarze (381)

 • marheva (gość)

  marheva (gość)

  23.05.12, 00:56

  YYy... a czy każdy w tym kraju musi iść na medycynę ? odp. NIE!. To że ktoś ma bogatych rodziców którzy płacą tysiące za korki nie świadczy o tym że napisze dobrze maturę. Sam musi umieć coś zrobić. Jak jest po prostu za słaby i nie nadaje się do tego to portfel tatusia czy mamusi tutaj nie pomoże. Co do matury : Nie było w niej nic co wykraczałoby poza program nauczania, ba nawet wielu trudnych działów nie było. matura na 37 min- średnia. Bywały trudniejsze.

  Zgłoś

 • mmm (gość)

  mmm (gość)

  19.05.12, 20:35

  taaaa "absolwent chemii" gdybym tez studiowala chemie mialabym podobne zdanie, tyle ze w 2009 roku matura byla banalna a nie trudna, z czym wiekszosc osob tutaj za pewne sie zgodzi... poza tym ciekawe gdybys cofnal sie pare lat do tylu i nie mial takiej wiedzy jaka masz teraz, malo czasu, a do tego doszedl jeszcze stres i nerwy ciekawe co bys sadzil na temat tegorocznej matury... ja tez moge mowic, ze byla banalna tylko po co? zdac zdam, ale nie na tyle, co zapewniloby mi wejscie na wymarzone studia, a 50 czy 60 % mnie nie satysfakcjonuje

  Zgłoś

 • absolwent chemii (gość)

  absolwent chemii (gość)

  19.05.12, 19:19

  Tak prostej matury juz dawno nie bylo, a konkretnie od 2009 roku, ja bym tego trudna nie nazwala - zrobienie zajelo mi mniej niz 60 min, na 100 % napisalabym. Chce Wam tylko powiedziec, ze to co wy nazywacie 'trudna', 'masakryczna' matura to jest pierwsze 2-3 miesiace studiow ( w kategorii 'powtorka z liceum)-po tym powtorkowym czasie zaczynaja sie nowe zagadnienia i to one dopiero sa trudne. Moze dobrze sie stalo, ze zobaczyliscie ze sobie po prostu na studiach nie poradzicie? Moze warto zdecydowac sie na cos innego? Jeszcze jest czas na zmiane planow, bo nie jest tajemnica ze na scislych studiach po pierwszym semestrze odpada polowa osob (niepozaliczane kolokwia, 'bo to nie jest jednak to' itp) zycze powodzenia tam gdzie sie znajdziecie

  Zgłoś

 • Gao (gość)

  Gao (gość)

  19.05.12, 18:07

  Matura była straszna i nie mówię tak dlatego, że się nie przygotowałam. Przez wszystkie 3 lata najwięcej czasu spędzałam nad chemią, zrobiłam prawie wszystkie zadania ze zbiorów, myślałam, że o ten przedmiot mogę być spokojna... a tu kiszka. Zadania były bardzo trudne, nawet gdybym umiała wszystkie je rozwiązać, to nie starczyłoby mi czasu. Jest mi po prostu przykro, bo 3 lata przesiedziane w książkach na nic się zdały i skończę robiąc przez całe życie coś, czego nie chciałam. Chyba, że poprawię za rok, ale jak sobie pomyślę, że znowu dostanę coś takiego, to już mi się odechciewa...

  Zgłoś

 • AAA (gość)

  AAA (gość)

  19.05.12, 14:53

  "Łatwe"? Chyba żartujecie . Ludzie ,można wymyślić coś na logiczne myślenie ale w formie skomplikowanych zadań obliczeniowych a la te użyte w konkursie "o diamentowy indeks AGH" a nie w formie zadań w których pyta się uczniów o teorię (niby w oparciu o tekst) . Marta: tylko do tej wspominanej próby jodoformowej był tekst który po kolei opisywał co i jak napisać po stronie substratów i produktów. Po za tym jeśli uważasz "że" [twórcy arkusza]" jedynie oczekiwali dobrze opanowanej wiedzy na temat typowych zagadnień " to gratuluje znajomości chemii z zakresu liceum ... wielu ludzi podziela moje zdanie ,że ten arkusz zdecydowanie nie zawierał tylko materiału liceum (nieszczęsne bufory chociażby)....

  Zgłoś

 • xda (gość)

  xda (gość)

  19.05.12, 00:20

  zbyt malo czasu ! mam nadzieje ze CKE sie opamieta...

  Zgłoś

 • iga54 (gość)

  iga54 (gość)

  19.05.12, 00:16

  pierwszy raz na oczy widze tak trudna mature ! Co to mialo być ! Moje plany legly w gruzach...

  Zgłoś

 • paula (gość)

  paula (gość)

  19.05.12, 00:14

  matura z chemii rozszerzonej, masakryczna, brak słow

  Zgłoś

 • Akwamaryna (gość)

  Akwamaryna (gość)

  18.05.12, 14:25

  Patrząc na arkusz uważam że nie był on trudny. Każde z zadań dotyczyło tego co POWINNO pojawić się w szkole na chemii rozszerzonej. Oczywiście jak wiemy (ja swoją chemię pisałam 3 lata temu) szkoła nie realizuje programu do końca. Śmieszne jest to że w klasie z rozszerzoną chemią lekcje z tego przedmiotu są 2 góra 3. Ja nie umniejszam roli wf, j.polskiego czy wos-u ale jeśli ktoś decyduje się na wybór rozszerzonej klasy z chemią i biologią (najczęściej) to powinien mieć nacisk na te właśnie przedmioty. W klasie 1 i 2 zrealizować maksymalnie dużo polskiego czy historii tak żeby w klasie 3 mieć jak najwięcej godzin rozszerzeń. Kolejną dużą bolączką jest moim zdaniem to że w szkole trzepie się bez sensu masę zadań a nie uczy ucznia LOGICZNEGO myślenia i łączenia FAKTÓW. Potem ktoś taki idzie na studia gdzie to jest wymagane i ginie (lub zostaje przepychany z roku na rok). To wszystko jednak nie leży po stronie ucznia tylko DZIWNEGO SYSTEMU EDUKACJI W NASZYM KRAJU......

  Zgłoś

 • monde (gość)

  monde (gość)

  18.05.12, 11:49

  nigdy nie chodziłam na korepetycje, bo to byłaby dla mnie strata czasu i pieniędzy, uczyłam się sama i nie wkuwałam na pamięć żadnych regułek ani reakcji bo to byłoby głupie, jestem temu przeciwna. wolę zadania na logiczne myslenie niż jakieś oklepane jak ktoś napisał, ale z zakresu który mieliśmy w szkole. i jeśli cke zdecydowało się na tyle zadań, to powinni wydłużyć czas. licze na 70% z chemii ale ten wynik mnie nie satysfakcjonuje, zwłaszcza że wiem, jaki błędy popełniłam przez pośpiech

  Zgłoś

 • AKCZA (gość)

  AKCZA (gość)

  18.05.12, 09:52

  W liceum na poziomie rozszerzonym z chemii bierzemy zadania które są banalne i nie przydają się wogóle na maturę!Co to cke odwala? ;/;/;/;/ nie każdego stać na korepetycje .SAMOLUBNE GNOJE

  Zgłoś

 • mak (gość)

  mak (gość)

  18.05.12, 09:49

  przecież w CKE są idioci którzy nie chcą byśmy zdawali maturę z wynikiem pozytywnym

  Zgłoś

 • monde (gość)

  monde (gość)

  18.05.12, 08:33

  głównym problemem tej matury był czas. zrobiłam co prawda wszystko, ale w takim pośpiechu, że narobiłam sporo błędów. na dodatek jak zobaczyłam w połowie matury ile zostało mi czasu i ile jeszcze zadań to dopiero zaczeły się nerwy i pospiech i dlatego zawaliłam... gdyby było więcej czasu to może jakoś bym jeszcze trochę punktów uzbierała. kilka osób po maturze stwierdziło że ,,zadania były łatwe,, chociaż wątpie by rzeczywiście tak uważali, jakoś nikt nie oddał arkusza przed czasem, wszyscy czekali do końca

  Zgłoś

 • Marta (gość)

  Marta (gość)

  16.05.12, 22:27

  K' - współczuję zarówno w związku z wyborem korepetytora, jak i książek... Matura wcale nie była trudna, wyjątkowo autorzy nie czepiali się szczególików, a jedynie oczekiwali dobrze opanowanej wiedzy na temat typowych zagadnień (alkoholany a nie choćby próba jodoformowa - żyć nie umierać!) oraz rozumienia tekstu czytanego (zadanie ze związkami kobaltu). Mimo to prawda jest taka, że nawet do tego typu egzaminu szkoła nie jest w stanie przygotować nikogo, dlatego każdy, kto poważnie myśli chociażby o medycynie musi dużo czasu i wysiłku poświęcić sam. Nie, niekoniecznie na korepetycjach. SAM. Ot, cała tajemnica.

  Zgłoś

 • K' (gość)

  K' (gość)

  16.05.12, 22:21

  Poza tym popieram jak najbardziej osobe wypowiadajaca sie wczesniej - chemia to przedmiot scisly, a tlumaczenie, ze jesli ktos nie potrafi myslec to nie powinien znalezc sie na studiach medycznych jest calkowicie bez sensu... TO NIE JEST MATURA Z POLSKIEGO, zeby wnioskowac z zawilego tekstu o co chodzi w zadaniu... podstawa jest umiejetnosc rozwiazywania zadan problemowych... Matura ma sprawdzac wiedze, ktora powinnismy nabyc w liceum, a nie na studiach chemicznych, bo od tego sa kolokwia ! A jesli chca sprawdzac nas z zadan tego typu prosze bardzo - tylko niech najpierw przygotuja podstawe programowa i odpowiednie podreczniki, z ktorych idzie sie tego nauczyc... Rozumiem, ze egzamin ma na celu wyłonienia osob najzdolniejszych, ale to ze ktos cos przeczyta w tekscie i uda mu sie odpowiedziec poprawnie na pytanie nie oznacza, ze pracowal rzetelnie przez cala szkole srednia bez wzgledu na to czy uczył nie na korkach, czy w domu... a sami nauczyciele potwierdzaja, ze matura byla trudna

  Zgłoś

 • K' (gość)

  K' (gość)

  16.05.12, 22:07

  Skoro CKE chce przeprowadzac matury na tym poziomie to sle serdeczne pozdrowienia w ich strone... Tylko niech odpowiednio przygotuja uczniow, aby mieli mozliwosc osiagniecia takiego poziomu wiedzy, ktory wystarczalby na rozwiazanie tych zadan! (a w sql sa 2h tygodniowo) i to jeszcze w czasie, jaki na nie przeznaczono ! Jak juz ktoś napisał wcześniej- 4 min na 1 zadanie, a przeciez niektore z nich mialy nawet po 3 podpunkty. Tym bardziej nie wyobrazam sobie rozwiazac bilansu elektronowego, ktory nam zaproponowano - pamietajmy, ze w probie Tollensa zwiazek amoniaku pojawial sie jako katalizator (przynajmniej w moich ksiazkach), a nie jako substrat i to jeszcze w formie jonowej...Nigdzie nie spotkalam sie z podobnym przykladem ! mimo, ze chodzilam na korki do kobiety, ktora sama jest egzaminatorem, w domu stoja 2 grube segregatory z zadaniami, przerobilam ksiazki Witowskiego i niewiele zadan sprawialo mi trudnosci, a pieniadze na korepetycje szly nie w setkach, a w tysiacach...

  Zgłoś

 • monde (gość)

  monde (gość)

  16.05.12, 20:47

  to zdecydowanie za mało czasu na tyle zadań. 150 min na 38 zad to niecałe 4 min na zadanie. sama zrobiłam wszystko ale porobiam sporo głupich błędów przez brak czasu

  Zgłoś

 • ryza (gość)

  ryza (gość)

  16.05.12, 19:42

  skonczylem mature w 2 godziny.. sprawdzilem odpowiedzi i stracilem tylko maksymalnie szesc punktow. jak kolega wczesniej pytal.. Da sie? Da sie pozdrawiam wszystkich ktorzy zamiast logicznie myslec wkuwaja reakcje i regulki podrecznikowe na pamiec

  Zgłoś

 • 16.05.12, 18:39

  Komentarz usunięty

 • fliznf.,xzmc nzj (gość)

  fliznf.,xzmc nzj (gość)

  16.05.12, 17:29

  Chemia była trudna to prawda, ale dało się do niej przygotować. Tylko nie ucząc się oklepanych w podręcznikach reakcji, a kształcąc umiejętności i logiczne myślenie. Jeśli ktoś robił naprawdę dużo zadań, to spokojnie wyrobił się w czasie- ja skończyłam 50 min przed i liczę na przynajmniej 90%. Da się? Da się. Wystarczy rzetelnie pracować, przez całe liceum a nie tylko trzecią klasę a co najważniejsze nie uczyc się niczego na pamięć!

  Zgłoś


Zamknij

Twój komentarz

Polecamy

juniorfutbol.pl

 • Z wizytą w sklepie Borussii Dortmund. Do kupienia nawet kosiarka! (WIDEO)

  Z wizytą w sklepie Borussii Dortmund. Do kupienia nawet kosiarka! (WIDEO)

  Autor: Jacek Czaplewski, Tomasz Bilewicz

  Data publikacji: 21.04.2015 10:28

  Liczba odwiedzin: 227

  Największe firmy piłkarskie dbają o każdy szczegół marketingowy, który może przynieść im zysk. Podczas niedawnej wizyty w Dortmundzie przekonaliśmy się, że sklep kibica może być wizytówką klubu, miejscem, do którego w dniu meczowym przychodzą tysiące kibiców. Miejscem, w którym zostawiają tysiące euro. Oto FanWelt BVB. Zapraszamy. »

 • Primeknit 2.0 - buty na rewanżowe mecze ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów. Oglądaj uważnie! (GALERIA)

  Primeknit 2.0 - buty na rewanżowe mecze ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów. Oglądaj uważnie! (GALERIA)

  Autor: tom

  Data publikacji: 20.04.2015 16:12

  Liczba odwiedzin: 1592

  We wtorek i środę rozegrane zostały rewanżowe mecze ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów 2014/2015. W spotkaniach tych w nowych butach - Primeknit 2.0 - wystąpili zawodnicy kilku drużyn, m.in. James Rodriguez, Fabinho, Ezequiel Lavezzi, Lucas Moura, Luis Suarez, Juan Bernat i Alvaro Morata. »

Sonda

Matura 2015 coraz bliżej. A ja...

Coraz bardziej boję się egzaminów maturalnych
39%
Pilnie uczę się codziennie
26%
Zaczynam uczyć się na poważnie w majówkę
16%
Jakoś to będzie. Już się nie uczę
14%
Czekam na przecieki
5%

Najnowsze materiały

Rok szkolny 2014/2015 - daty

Polskapresse sp z.o.o informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie natablicy.pl podlegają ochronie. Dowiedz się więcej
Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej

Copyright Polskapresse Sp. z o.o. Kontakt | Regulamin | Polityka prywatności

Witryna korzysta z plików cookies oraz informacji zapisywanych i odczytywanych z localStorage, aby dopasować interesujące treści oraz reklamy. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, w szczególności w zakresie cookies, oznacza, że pliki będą umieszczane na urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia przechowywania i dostępu do cookies i localStorage używając ustawień przeglądarki lub używanego urządzenia. Szczegóły w „Polityce Prywatności”.

Zamknij