winieta na tablicy

Langloo

Próbna matura 2013 z OKE Poznań. Biologia, poziom podstawowy i rozszerzony - odpowiedzi, rozwiązania

We wtorek, 8 stycznia maturzyści pisali próbny egzamin z biologii, przygotowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Zobacz przykładowe odpowiedzi.

Zdjęcie ilustracyjne
 
Zdjęcie ilustracyjne
fot. Shutterstock

PRÓBNA MATURA 2013 Z OKE POZNAŃ, BIOLOGIA, POZIOM PODSTAWOWY - ODPOWIEDZI - DZIĘKI UPRZEJMOŚCI SERWISU POZNAŃ.NASZEMIASTO.PL

ZADANIE 1.
Uzupełnij tabelę, wpisując nazwę odpowiedniego pierwiastka lub podając jeden przykład skutku jego niedoboru.
PIERWIASTEK: jod (I) SKUTEK NIEDOBORU PIERWIASTKA - choroby tarczycy
PIERWIASTEK: żelazo (fe) SKUTEK NIEDOBORU PIERWIASTKA - anemia
PIERWIASTEK: fluor (f) SKUTEK NIEDOBORU PIERWIASTKA - próchnica zębów

ZADANIE 2.
Przedstawionym na rysunkach organellom przyporządkuj po jednym przykładzie zachodzącego w nim procesu.
A. 4. Synteza enzymów i hormonów białkowych.
B. 3. Wytwarzanie i uwalnianie energii niezbędnej w komórce.
C. 1. Modyfikacja i przekazywanie zagęszczonych wydzielin w obrębie komórki i poza nią.

ZADANIE 3.
Podaj nazwę procesu biologicznego, który zapewnia odnowę opisanego nabłonka oraz przykład występowania tego nabłonka w organizmie człowieka.
a) Nazwa procesu - mitoza
b) Miejsce występowania nabłonka - skóra

ZADANIE 4.
Przyporządkuj wymienionym białkom występującym w osoczu krwi po jednej właściwej dla nich funkcji.
A. Albuminy - 2. zatrzymywanie wody
B. Fibrynogen - 1. udział w krzepnięciu krwi
C. Gamma-globuliny - 4. obrona przed drobnoustrojami

ZADANIE 5.
a) Wypisz wszystkie kości twarzoczaszki, które są podpisane na rysunku.
Odp. kość nosowa, kość jarzmowa, szczęka, żuchwa
b) Wymień dwie kości czaszki, które są połączone stawowo.
Odp. kość skroniowa, żuchwowa
c) Podaj przykład kości, która w czaszce dorosłego człowieka jest pojedyncza, natomiast
w czaszce niemowlęcia parzysta.
Odp. kość czołowa
d) Wyjaśnij, jakie znaczenie adaptacyjne mają ciemiączka w czaszce noworodka.
Odp. ciemiączka zapobiegają uszkodzeniom mózgu podczas porodu, gdy czaszka ulega deformacji w trakcie przechodzenia przez wąski kanał rodny.

ZADANIE 6.
Określ, który z mięśni jest w fazie skurczu. Odpowiedź uzasadnij.
Odp. W fazie skurczu jest mięsień dwugłowy ramienia, jest pn zginaczem.

ZADANIE 7.
Uporządkuj w kolejności elementy układu krwionośnego człowieka, przez które przepływa krew w obiegu płucnym (małym). Wpisz w tabeli numery 2-5.
tętnice płucne - 2
lewy przedsionek serca - 5
prawa komora serca - 1
żyły płucne - 4
naczynia włosowate płuc - 3

ZADANIE 8.
"Szybkość, z jaką choroba nowotworowa rozwija się w organizmie człowieka zależy od bliskości naczyń krwionośnych sąsiadujących z nowotworem." Uzasadnij dwoma argumentami prawdziwość powyższego stwierdzenia.
Odp. 1. Im więcej naczyń krwionośnych, tym szybszy wzrost guza nowotworowego, ponieważ komórki szybciej się namnażają , bo mają więcej tlenu i substancji odżywczych.
2. Bliskość naczyń krwionośnych sąsiadujących z nowotworem ułatwia jego rozprzestrzenianie się, co daje przerzuty, a tym samym szybszy rozwój choroby nowotworowej.

ZADANIE 9.
Podaj po jednym przykładzie roli śledziony, związanej z
układem krwionośnym - w śledzionie dochodzi do usuwania uszkodzonych i starych erytrocytów, które są fagocytowane przez makrofagi.
układem limfatycznym - w śledzionie występują skupiska tkanki limfoidalnej wypełnionej limfocytami T i B.

ZADANIE 10.
a) Określ, na którym schemacie przedstawiono wydech. Odpowiedź uzasadnij.
Odp. A - mniejsza objętość klatki piersiowej, rozkurcz przepony
b) Wyjaśnij rolę przepony w mechanizmie wentylacji płuc podczas wdechu.
Odp. Skurcz przepony i mięśni międzyżebrowych prowadzi do wzrostu podciśnienia w jamie opłucnej, co ułatwia zassanie powietrza do płuc.

ZOBACZ ODPOWIEDZI DO POZOSTAŁYCH ZADAŃ W SERWISIE POZNAN.NASZEMIASTO.PL

ODPOWIEDZI DO POZIOMU ROZSZERZONEGO NA DRUGIEJ STRONIE ARTYKUŁU!

PRÓBNA MATURA 2013 Z OKE POZNAŃ, BIOLOGIA, POZIOM ROZSZERZONY - PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI PRZYGOTOWANE DLA GŁOSU WIELKOPOLSKIEGO PRZEZ POZNAŃSKICH NAUCZYCIELI.

ZADANIE 1.
a) Określ rzędowość struktury tej cząsteczki. Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem.
Odp. Jest to struktura trzeciorzędowa, gdyż widoczne jest dalsze zwijanie i fałdowanie się helisy w przestrzeni oraz pomiędzy oddalonymi od siebie aminokwasami tworzą się wiązania - mostki dwusiarczkowe
b) Podaj nazwę aminokwasu, który bierze udział w powstawaniu mostków dwusiarczkowych.
Odp. cysteina

ZADANIE 2.
Aminokwasy endogenne mogą być syntetyzowane przez ludzki organizm, więc nie muszą być dostarczane z pożywieniem. PRAWDA
2. Podstawowym źródłem aminokwasów egzogennych dla człowieka są pokarmy pochodzenia roślinnego. FAŁSZ
3. Skutkiem długotrwałego niedoboru aminokwasów egzogennych może być spadek odporności organizmu. PRAWDA

ZADANIE 3.
Podaj nazwę struktury komórkowej oznaczonej X.
Odp. Są to cysterny Aparatu Golgiego (didktiosom - pojedynczy element AG)

ZADANIE 4.

Uwzględniając rolę cholesterolu, wyjaśnij znaczenie dużej zawartości tego związku w błonie komórkowej erytrocytów.
Odp. Im większa zawartość cholesterolu w błonie komórkowej tym mniejsza płynność błony i jej przepuszczalność

ZADANIE 5.
a) Na podstawie schematu podaj jedną różnicę w przebiegu metafazy I i metafazy II.
Odp. W metafazie pierwszej w płaszczyźnie równikowej wrzeciona podziałowego ustawiają się tetrady (w jednej tetradzie cztery chromatydy). W metafazie drugiej w płaszczyźnie równikowej wrzeciona ustawiają się chromosomy podzielone na dwie chromatydy
b) Podaj, w której fazie mejozy zachodzi crossing-over i określ, na czym polega ten proces.
Odp. Crossing-over zachodzi w profazie pierwszej (diplotenie) i polega na wymianie odcinków chromatyd chromosomów homologicznych, co zapewnia rekombinację materiału genetycznego
c) Uzasadnij, że tylko pierwszy podział mejotyczny jest podziałem redukcyjnym.
Odp. Tylko pierwszy podział mejotyczny jest podziałem redukcyjnym, ponieważ prowadzi on do powstania dwóch jąder potomnych, zawierających zredukowaną o połowę liczbę chromosomów jądra macierzystego ( zapewnia to stałą liczbę chromosomów w kolejnych pokoleniach rozmnażających się płciowo)

ZADANIE 6.
Podaj nazwę przedstawionej tkanki łącznej i przykład miejsca jej występowania w organizmie człowieka oraz funkcję związaną z podaną lokalizacją.
Odp. Jest to tkanka tłuszczowa z widocznymi komórkami tłuszczowymi (awipocytami). Występuje ona w warstwie podskórnej i stanowi mechaniczną ochronę dla głębiej położonych tkanek i narządów, pełni funkcje izolatora termicznego i materiału zapasowego.

ZADANIE 7.
a) Podaj, jaką rolę w funkcjonowaniu włókien mięśniowych spełniają kanały siateczki śródplazmatycznej.
Odp. Znajduje się w nich jony wapniowe, które uwalniane są do cytoplazmy pod wpływem bodźca nerwowego co inicjuje skurcz mięśniowy.
b) Opisz, w jaki sposób rozmieszczone są mitochondria we włóknie mięśniowym oraz wykaż zależność pomiędzy sposobem ich rozmieszczenia a funkcjonowaniem włókna.
Odp. Mitochondria rozmieszczone są peryferycznie co odgrywa ważną rolę podczas pracy mięśni w wytwarzaniu energii (mitochondria uczestniczą w procesie syntezy porfiryn, które są miedzy innymi składnikiem mioglobiny)

ZADANIE 9.
Sformułuj wniosek dotyczący podejmowania określonego rodzaju wysiłku fizycznego w zależności od udziału miocytów typu I i II w mięśniach sportowców.
Odp. W czasie znacznego wysiłku fizycznego w pracę mięśni zaangażowane są przede wszystkim włókna glikolityczne (typu II), ponieważ zawierają one dużą liczbę miofibryli i są one zdolne do bardzo silnych skurczów, zaciskają naczynia krwionośne w mięśniach utrudniając dopływ krwi z tlenem, ale za to mięśnie szybciej ulegają zmęczeniu.
U długodystansowców gdzie wysiłek mięśniowy musi być dostosowany do wielkości dostaw glukozy i tlenu do mięśni występuje więcej miocytów typu I.

ZADANIE 10.

Uwzględniając rolę mioglobiny w komórkach mięśniowych uzasadnij, dlaczego w miocytach typu oksydacyjnego występują duże ilości tego białka.
Odp. Miocyty oksydacyjne cechuje duża ilość mioglobiny, jest to białko wiążące tlen, co zapewnia im tlenowe oddychanie podczas skurczu i komórki te mogą pracować długotrwale nie ulegając zmęczeniu.

ZOBACZ ODPOWIEDZI DO POZOSTAŁYCH ZADAŃ W GŁOSIE WIELKOPOLSKIM

Próbna matura 2013 z OKE Poznań, historia, wos, chemia, biologia, fizyka, geografia. ARKUSZE I ODPOWIEDZI

Czytaj więcej o próbnej maturze 2013 z OKE Poznań w serwisie poznan.naszemiasto.pl.

ZOBACZ TAKŻE

Próbna matura 2013 z OKE Poznań, historia, wos, chemia, biologia, fizyka, geografia. Jak Wam poszedł test z przedmiotów dodatkowych? Piszcie!

Próbna matura 2013 z OKE Poznań, historia, wos, chemia, biologia, fizyka, geografia. Od godz. 9 przedmioty dodatkowe

Próbna matura 2013 z OKE Poznań, języki obce. ARKUSZE I ODPOWIEDZI

Próbna matura 2013 z OKE Poznań. Język polski, poziom podstawowy i rozszerzony. ARKUSZ I ODPOWIEDZI

Próbna matura 2013 z OKE Poznań. Matematyka, poziom podstawowy i rozszerzony. ARKUSZE I ODPOWIEDZI

Próbna matura 2013 z OKE Poznań. Próbne egzaminy w styczniu. Jak przygotowania? Co będzie na testach?

 • « Poprzednia
 • 1
 • 2
 • Następna »

Komentarze (36)

 • 29.08.14, 06:01

  Komentarz usunięty

 • 29.08.14, 01:16

  Komentarz usunięty

 • 28.08.14, 17:39

  Komentarz usunięty

 • 28.08.14, 16:26

  Komentarz usunięty

 • 28.08.14, 04:07

  Komentarz usunięty

 • 28.08.14, 04:01

  Komentarz usunięty

 • 27.08.14, 23:16

  Komentarz usunięty

 • 27.08.14, 19:41

  Komentarz usunięty

 • 23.08.14, 08:11

  Komentarz usunięty

 • 21.08.14, 11:33

  Komentarz usunięty

 • 21.08.14, 10:15

  Komentarz usunięty

 • 21.08.14, 09:04

  Komentarz usunięty

 • 21.08.14, 07:23

  Komentarz usunięty

 • 20.08.14, 14:44

  Komentarz usunięty

 • 20.08.14, 14:26

  Komentarz usunięty

 • 20.08.14, 08:30

  Komentarz usunięty

 • 20.08.14, 06:16

  Komentarz usunięty

 • 06.08.14, 13:00

  Komentarz usunięty

 • 30.06.14, 03:24

  Komentarz usunięty

 • 07.04.13, 12:13

  Komentarz usunięty


Zamknij

Twój komentarz

Polecamy

Sonda

Sprawdzian szóstoklasisty już 1 kwietnia. A ja....

Czekam na maj i mój egzamin maturalny
44%
Codziennie uczę się do egzaminu
15%
Najbardziej obawiam się testu z języka obcego
16%
Jestem studentem i czekam na wakacje :)
14%
Jestem już dobrze przygotowany/przygotowana i czekam na egzamin
11%

juniorfutbol.pl

 • Reprezentacja Polski U-19 zremisowała z Gruzją

  Reprezentacja Polski U-19 zremisowała z Gruzją

  Autor: tom

  Data publikacji: 30.03.2015 21:39

  Liczba odwiedzin: 67

  Reprezentacja Polski do lat 19 zremisowała bezbramkowo w towarzyskim spotkaniu z Gruzją, które zostało rozegrane w tureckim Belek. W piątek, w pierwszym meczu tych drużyn, lepsi okazali się podopieczni Rafała Janasa, którzy wygrali 4:1. »

 • Agent piłkarski, czyli zło futbolu. Jaki nie powinien być "opiekun" piłkarza?

  Agent piłkarski, czyli zło futbolu. Jaki nie powinien być "opiekun" piłkarza?

  Autor: Jakub Węglarski, Łukasz Klenczon / Agencja Managerska New Sport Star

  Data publikacji: 27.03.2015 14:45

  Liczba odwiedzin: 468

  O agentach piłkarskich pisze się i mówi bardzo dużo. Przeważnie w kontekście pieniędzy. Najczęściej źle. Nieprzychylnie o ich pracy wyrażają się przedstawiciele związków i klubów sportowych, w tym prezesi, trenerzy, dyrektorzy, skauci, asystenci, często też sami piłkarze, kibice, dziennikarze oraz klubowe sprzątaczki. Skąd takie podejście? Jaki nie powinien być dobry agent? »

Najnowsze materiały

 • Rozśpiewani sportowycy wspierają akcję "Stop zwolenieniom z WF-u" [WIDEO]

  Rozśpiewani sportowycy wspierają akcję "Stop zwolenieniom z WF-u" [WIDEO]

  Autor: TVN24/X-News

  Data publikacji: 30.03.2015 18:51

  Liczba odwiedzin: 54

  Na gdańskiej PGE Arenie powstaje teledysk do utworu "Jesteśmy najlepsi" zespołu Big Cyc. Klip ma zachęcać do uprawiania sportu w ramach akcji "Stop zwolnieniom z WF-u", a gościnnie pojawią się w nim gwiazdy sportu, m.in. Dariusz Michalczewski i Marcin Lijewski. »

 • Sprawdzian Szóstoklasisty 2015. Rzecznik Praw Dziecka napisał list do uczniów

  Sprawdzian Szóstoklasisty 2015. Rzecznik Praw Dziecka napisał list do uczniów

  Autor: Natablicy.pl

  Data publikacji: 30.03.2015 14:40

  Liczba odwiedzin: 97

  Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak napisał list do wszystkich szóstoklasistów, którzy już 1 kwietnia będą pisać Sprawdzian Szóstoklasisty 2015. "Nie załamujcie się, gdy coś pójdzie nie po waszej myśli" - napisał Michalak w liście do szóstoklasistów. »

 • Politechnika Gdańska kształcić będzie "zielonych" chemików

  Politechnika Gdańska kształcić będzie "zielonych" chemików

  Autor: Natablicy.pl

  Data publikacji: 30.03.2015 14:23

  Liczba odwiedzin: 53

  Rusza nowy dwujęzyczny kierunek studiów na Wydziale Chemicznym. Absolwenci Zielonych Technologii i Monitoringu/Green Technologies and Monitoring będą w przyszłości realizować ideę zrównoważonego rozwoju – tworzyć produkty, które na każdym etapie istnienia będą przyjazne dla środowiska naturalnego. »

 • Sprawdzian Szóstoklasisty 2015. 1 kwietnia uczniowie napiszą sprawdzian [WIDEO]

  Sprawdzian Szóstoklasisty 2015. 1 kwietnia uczniowie napiszą sprawdzian [WIDEO]

  Autor: Natablicy.pl

  Data publikacji: 30.03.2015 12:45

  Liczba odwiedzin: 100

  W środę, 1 kwietnia w Prima Aprilis uczniowie kończący naukę w szkole podstawowej napiszą Sprawdzian Szóstoklasisty 2015. Co uczniów czeka na sprawdzianie, który w tym roku odbędzie się w nowej zmienionej formule? »

 • Nauczycielka zerówki na Pomorzu znęcała się nad uczniami? [WIDEO]

  Nauczycielka zerówki na Pomorzu znęcała się nad uczniami? [WIDEO]

  Autor: Dziennik Bałtycki / TVP/x-news

  Data publikacji: 30.03.2015 12:42

  Liczba odwiedzin: 81

  Komenda policji w Starogardzie Gd. przyjęła zgłoszenie w sprawie znęcania się nad dziećmi w minioną środę. Policję zawiadomiła jedna z matek, informując o niewłaściwym zachowaniu nauczyciela wobec jej córki, uczęszczającej w tej placówce do zerówki. »

 • Na Politechnice Łódzkiej stanęła zminiaturyzowana linia produkcyjna

  Na Politechnice Łódzkiej stanęła zminiaturyzowana linia produkcyjna

  Autor: Dziennik Łódzki

  Data publikacji: 30.03.2015 12:30

  Liczba odwiedzin: 55

  Laboratorium Faurecianina, które znacznie ułatwi studentom przygotowania do podjęcia pracy w nowoczesnych zakładach przemysłowych, otwarto w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej. »

Rok szkolny 2014/2015 - daty

Polskapresse sp z.o.o informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie natablicy.pl podlegają ochronie. Dowiedz się więcej
Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej

Copyright Polskapresse Sp. z o.o. Kontakt | Regulamin | Polityka prywatności

Witryna korzysta z plików cookies oraz informacji zapisywanych i odczytywanych z localStorage, aby dopasować interesujące treści oraz reklamy. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, w szczególności w zakresie cookies, oznacza, że pliki będą umieszczane na urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia przechowywania i dostępu do cookies i localStorage używając ustawień przeglądarki lub używanego urządzenia. Szczegóły w „Polityce Prywatności”.

Zamknij