winieta na tablicy

Langloo

Próbna matura 2013 z OKE Poznań. Biologia, poziom podstawowy i rozszerzony - odpowiedzi, rozwiązania

We wtorek, 8 stycznia maturzyści pisali próbny egzamin z biologii, przygotowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Zobacz przykładowe odpowiedzi.

Zdjęcie ilustracyjne
 
Zdjęcie ilustracyjne
fot. Shutterstock

PRÓBNA MATURA 2013 Z OKE POZNAŃ, BIOLOGIA, POZIOM PODSTAWOWY - ODPOWIEDZI - DZIĘKI UPRZEJMOŚCI SERWISU POZNAŃ.NASZEMIASTO.PL

ZADANIE 1.
Uzupełnij tabelę, wpisując nazwę odpowiedniego pierwiastka lub podając jeden przykład skutku jego niedoboru.
PIERWIASTEK: jod (I) SKUTEK NIEDOBORU PIERWIASTKA - choroby tarczycy
PIERWIASTEK: żelazo (fe) SKUTEK NIEDOBORU PIERWIASTKA - anemia
PIERWIASTEK: fluor (f) SKUTEK NIEDOBORU PIERWIASTKA - próchnica zębów

ZADANIE 2.
Przedstawionym na rysunkach organellom przyporządkuj po jednym przykładzie zachodzącego w nim procesu.
A. 4. Synteza enzymów i hormonów białkowych.
B. 3. Wytwarzanie i uwalnianie energii niezbędnej w komórce.
C. 1. Modyfikacja i przekazywanie zagęszczonych wydzielin w obrębie komórki i poza nią.

ZADANIE 3.
Podaj nazwę procesu biologicznego, który zapewnia odnowę opisanego nabłonka oraz przykład występowania tego nabłonka w organizmie człowieka.
a) Nazwa procesu - mitoza
b) Miejsce występowania nabłonka - skóra

ZADANIE 4.
Przyporządkuj wymienionym białkom występującym w osoczu krwi po jednej właściwej dla nich funkcji.
A. Albuminy - 2. zatrzymywanie wody
B. Fibrynogen - 1. udział w krzepnięciu krwi
C. Gamma-globuliny - 4. obrona przed drobnoustrojami

ZADANIE 5.
a) Wypisz wszystkie kości twarzoczaszki, które są podpisane na rysunku.
Odp. kość nosowa, kość jarzmowa, szczęka, żuchwa
b) Wymień dwie kości czaszki, które są połączone stawowo.
Odp. kość skroniowa, żuchwowa
c) Podaj przykład kości, która w czaszce dorosłego człowieka jest pojedyncza, natomiast
w czaszce niemowlęcia parzysta.
Odp. kość czołowa
d) Wyjaśnij, jakie znaczenie adaptacyjne mają ciemiączka w czaszce noworodka.
Odp. ciemiączka zapobiegają uszkodzeniom mózgu podczas porodu, gdy czaszka ulega deformacji w trakcie przechodzenia przez wąski kanał rodny.

ZADANIE 6.
Określ, który z mięśni jest w fazie skurczu. Odpowiedź uzasadnij.
Odp. W fazie skurczu jest mięsień dwugłowy ramienia, jest pn zginaczem.

ZADANIE 7.
Uporządkuj w kolejności elementy układu krwionośnego człowieka, przez które przepływa krew w obiegu płucnym (małym). Wpisz w tabeli numery 2-5.
tętnice płucne - 2
lewy przedsionek serca - 5
prawa komora serca - 1
żyły płucne - 4
naczynia włosowate płuc - 3

ZADANIE 8.
"Szybkość, z jaką choroba nowotworowa rozwija się w organizmie człowieka zależy od bliskości naczyń krwionośnych sąsiadujących z nowotworem." Uzasadnij dwoma argumentami prawdziwość powyższego stwierdzenia.
Odp. 1. Im więcej naczyń krwionośnych, tym szybszy wzrost guza nowotworowego, ponieważ komórki szybciej się namnażają , bo mają więcej tlenu i substancji odżywczych.
2. Bliskość naczyń krwionośnych sąsiadujących z nowotworem ułatwia jego rozprzestrzenianie się, co daje przerzuty, a tym samym szybszy rozwój choroby nowotworowej.

ZADANIE 9.
Podaj po jednym przykładzie roli śledziony, związanej z
układem krwionośnym - w śledzionie dochodzi do usuwania uszkodzonych i starych erytrocytów, które są fagocytowane przez makrofagi.
układem limfatycznym - w śledzionie występują skupiska tkanki limfoidalnej wypełnionej limfocytami T i B.

ZADANIE 10.
a) Określ, na którym schemacie przedstawiono wydech. Odpowiedź uzasadnij.
Odp. A - mniejsza objętość klatki piersiowej, rozkurcz przepony
b) Wyjaśnij rolę przepony w mechanizmie wentylacji płuc podczas wdechu.
Odp. Skurcz przepony i mięśni międzyżebrowych prowadzi do wzrostu podciśnienia w jamie opłucnej, co ułatwia zassanie powietrza do płuc.

ZOBACZ ODPOWIEDZI DO POZOSTAŁYCH ZADAŃ W SERWISIE POZNAN.NASZEMIASTO.PL

ODPOWIEDZI DO POZIOMU ROZSZERZONEGO NA DRUGIEJ STRONIE ARTYKUŁU!

PRÓBNA MATURA 2013 Z OKE POZNAŃ, BIOLOGIA, POZIOM ROZSZERZONY - PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI PRZYGOTOWANE DLA GŁOSU WIELKOPOLSKIEGO PRZEZ POZNAŃSKICH NAUCZYCIELI.

ZADANIE 1.
a) Określ rzędowość struktury tej cząsteczki. Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem.
Odp. Jest to struktura trzeciorzędowa, gdyż widoczne jest dalsze zwijanie i fałdowanie się helisy w przestrzeni oraz pomiędzy oddalonymi od siebie aminokwasami tworzą się wiązania - mostki dwusiarczkowe
b) Podaj nazwę aminokwasu, który bierze udział w powstawaniu mostków dwusiarczkowych.
Odp. cysteina

ZADANIE 2.
Aminokwasy endogenne mogą być syntetyzowane przez ludzki organizm, więc nie muszą być dostarczane z pożywieniem. PRAWDA
2. Podstawowym źródłem aminokwasów egzogennych dla człowieka są pokarmy pochodzenia roślinnego. FAŁSZ
3. Skutkiem długotrwałego niedoboru aminokwasów egzogennych może być spadek odporności organizmu. PRAWDA

ZADANIE 3.
Podaj nazwę struktury komórkowej oznaczonej X.
Odp. Są to cysterny Aparatu Golgiego (didktiosom - pojedynczy element AG)

ZADANIE 4.

Uwzględniając rolę cholesterolu, wyjaśnij znaczenie dużej zawartości tego związku w błonie komórkowej erytrocytów.
Odp. Im większa zawartość cholesterolu w błonie komórkowej tym mniejsza płynność błony i jej przepuszczalność

ZADANIE 5.
a) Na podstawie schematu podaj jedną różnicę w przebiegu metafazy I i metafazy II.
Odp. W metafazie pierwszej w płaszczyźnie równikowej wrzeciona podziałowego ustawiają się tetrady (w jednej tetradzie cztery chromatydy). W metafazie drugiej w płaszczyźnie równikowej wrzeciona ustawiają się chromosomy podzielone na dwie chromatydy
b) Podaj, w której fazie mejozy zachodzi crossing-over i określ, na czym polega ten proces.
Odp. Crossing-over zachodzi w profazie pierwszej (diplotenie) i polega na wymianie odcinków chromatyd chromosomów homologicznych, co zapewnia rekombinację materiału genetycznego
c) Uzasadnij, że tylko pierwszy podział mejotyczny jest podziałem redukcyjnym.
Odp. Tylko pierwszy podział mejotyczny jest podziałem redukcyjnym, ponieważ prowadzi on do powstania dwóch jąder potomnych, zawierających zredukowaną o połowę liczbę chromosomów jądra macierzystego ( zapewnia to stałą liczbę chromosomów w kolejnych pokoleniach rozmnażających się płciowo)

ZADANIE 6.
Podaj nazwę przedstawionej tkanki łącznej i przykład miejsca jej występowania w organizmie człowieka oraz funkcję związaną z podaną lokalizacją.
Odp. Jest to tkanka tłuszczowa z widocznymi komórkami tłuszczowymi (awipocytami). Występuje ona w warstwie podskórnej i stanowi mechaniczną ochronę dla głębiej położonych tkanek i narządów, pełni funkcje izolatora termicznego i materiału zapasowego.

ZADANIE 7.
a) Podaj, jaką rolę w funkcjonowaniu włókien mięśniowych spełniają kanały siateczki śródplazmatycznej.
Odp. Znajduje się w nich jony wapniowe, które uwalniane są do cytoplazmy pod wpływem bodźca nerwowego co inicjuje skurcz mięśniowy.
b) Opisz, w jaki sposób rozmieszczone są mitochondria we włóknie mięśniowym oraz wykaż zależność pomiędzy sposobem ich rozmieszczenia a funkcjonowaniem włókna.
Odp. Mitochondria rozmieszczone są peryferycznie co odgrywa ważną rolę podczas pracy mięśni w wytwarzaniu energii (mitochondria uczestniczą w procesie syntezy porfiryn, które są miedzy innymi składnikiem mioglobiny)

ZADANIE 9.
Sformułuj wniosek dotyczący podejmowania określonego rodzaju wysiłku fizycznego w zależności od udziału miocytów typu I i II w mięśniach sportowców.
Odp. W czasie znacznego wysiłku fizycznego w pracę mięśni zaangażowane są przede wszystkim włókna glikolityczne (typu II), ponieważ zawierają one dużą liczbę miofibryli i są one zdolne do bardzo silnych skurczów, zaciskają naczynia krwionośne w mięśniach utrudniając dopływ krwi z tlenem, ale za to mięśnie szybciej ulegają zmęczeniu.
U długodystansowców gdzie wysiłek mięśniowy musi być dostosowany do wielkości dostaw glukozy i tlenu do mięśni występuje więcej miocytów typu I.

ZADANIE 10.

Uwzględniając rolę mioglobiny w komórkach mięśniowych uzasadnij, dlaczego w miocytach typu oksydacyjnego występują duże ilości tego białka.
Odp. Miocyty oksydacyjne cechuje duża ilość mioglobiny, jest to białko wiążące tlen, co zapewnia im tlenowe oddychanie podczas skurczu i komórki te mogą pracować długotrwale nie ulegając zmęczeniu.

ZOBACZ ODPOWIEDZI DO POZOSTAŁYCH ZADAŃ W GŁOSIE WIELKOPOLSKIM

Próbna matura 2013 z OKE Poznań, historia, wos, chemia, biologia, fizyka, geografia. ARKUSZE I ODPOWIEDZI

Czytaj więcej o próbnej maturze 2013 z OKE Poznań w serwisie poznan.naszemiasto.pl.

ZOBACZ TAKŻE

Próbna matura 2013 z OKE Poznań, historia, wos, chemia, biologia, fizyka, geografia. Jak Wam poszedł test z przedmiotów dodatkowych? Piszcie!

Próbna matura 2013 z OKE Poznań, historia, wos, chemia, biologia, fizyka, geografia. Od godz. 9 przedmioty dodatkowe

Próbna matura 2013 z OKE Poznań, języki obce. ARKUSZE I ODPOWIEDZI

Próbna matura 2013 z OKE Poznań. Język polski, poziom podstawowy i rozszerzony. ARKUSZ I ODPOWIEDZI

Próbna matura 2013 z OKE Poznań. Matematyka, poziom podstawowy i rozszerzony. ARKUSZE I ODPOWIEDZI

Próbna matura 2013 z OKE Poznań. Próbne egzaminy w styczniu. Jak przygotowania? Co będzie na testach?

 • « Poprzednia
 • 1
 • 2
 • Następna »

Komentarze (36)

 • 29.08.14, 06:01

  Komentarz usunięty

 • 29.08.14, 01:16

  Komentarz usunięty

 • 28.08.14, 17:39

  Komentarz usunięty

 • 28.08.14, 16:26

  Komentarz usunięty

 • 28.08.14, 04:07

  Komentarz usunięty

 • 28.08.14, 04:01

  Komentarz usunięty

 • 27.08.14, 23:16

  Komentarz usunięty

 • 27.08.14, 19:41

  Komentarz usunięty

 • 23.08.14, 08:11

  Komentarz usunięty

 • 21.08.14, 11:33

  Komentarz usunięty

 • 21.08.14, 10:15

  Komentarz usunięty

 • 21.08.14, 09:04

  Komentarz usunięty

 • 21.08.14, 07:23

  Komentarz usunięty

 • 20.08.14, 14:44

  Komentarz usunięty

 • 20.08.14, 14:26

  Komentarz usunięty

 • 20.08.14, 08:30

  Komentarz usunięty

 • 20.08.14, 06:16

  Komentarz usunięty

 • 06.08.14, 13:00

  Komentarz usunięty

 • 30.06.14, 03:24

  Komentarz usunięty

 • 07.04.13, 12:13

  Komentarz usunięty


Zamknij

Twój komentarz

Polecamy

juniorfutbol.pl

 • Uwaga, talent! Oscar Lewicki jedną z gwiazd ME U-21 (SYLWETKA)

  Uwaga, talent! Oscar Lewicki jedną z gwiazd ME U-21 (SYLWETKA)

  Autor: tom

  Data publikacji: 02.07.2015 16:46

  Liczba odwiedzin: 96

  Urodzony w Malmo defensywny pomocnik, który trafił do "11" Mistrzostw Europy U-21 2015, w bardzo młodym wieku odmówił Bayernowi Monachium przedłużenia umowy. Po świetnych występach na turnieju w Czechach prawie na pewno da się jednak skusić równie znanym markom. Zainteresowanie młodym graczem rośnie z każdym dniem. »

 • ME U-21: Jan Kliment z koroną króla strzelców (KLASYFIKACJA)

  ME U-21: Jan Kliment z koroną króla strzelców (KLASYFIKACJA)

  Autor: tom

  Data publikacji: 02.07.2015 15:50

  Liczba odwiedzin: 72

  Zawodnik reprezentacji Czech Jan Kliment został królem strzelców Mistrzostw Europy U-21. Piłkarz VfB Stuttgart zdobył trzy bramki. »

Sonda

Mój ulubiony przedmiot w szkole to...

WF
26%
Matematyka
23%
Historia
13%
Język polski
13%
Chemia
10%
Informatyka
7%
WOS
5%
Fizyka
3%

Najnowsze materiały

 • Koniec roku szkolnego. J. Owsiak rozdał dzieciom "Apteczki Małych Ratowników WOŚP"

  Koniec roku szkolnego. J. Owsiak rozdał dzieciom "Apteczki Małych Ratowników WOŚP"

  Autor: TVN24/x-news

  Data publikacji: 26.06.2015 20:16

  Liczba odwiedzin: 164

  Z okazji zakończenia roku szkolnego Jerzy Owsiak odwiedził dwie warszawskie szkoły. W ramach Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" rozdał uczniom z klas I-III Apteczki Małych Ratowników WOŚP. Zaapelował też do uczniów, aby nie bali się pomagać innym. - Wy będziecie obywatelami, którzy będą budowali ten kraj. Budujcie go bardzo bezpiecznie – powiedział Jerzy Owsiak. »

 • Sklepiki szkolne całkowicie znikną? To całkiem możliwe

  Sklepiki szkolne całkowicie znikną? To całkiem możliwe

  Autor: Anna Jarmuż/Głos Wielkopolski

  Data publikacji: 26.06.2015 20:12

  Liczba odwiedzin: 205

  Od września w szkolnych sklepikach sprzedawać będzie można wyłącznie zdrową żywność. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi grzywna. Uczniów czekają też inne zmiany. »

 • Skarga maturzystów z Ostrowca oddalona przez Trybunał Konstytucyjny

  Skarga maturzystów z Ostrowca oddalona przez Trybunał Konstytucyjny

  Autor: TVN24/x-news

  Data publikacji: 24.06.2015 16:30

  Liczba odwiedzin: 262

  Trybunał Konstytucyjny uznał, że brak możliwości zaskarżenia unieważnienia matury do sądu administracyjnego jest zgodny z konstytucją. - Stwierdzanie niesamodzielności rozwiązywania zadań podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej nie jest czynnością administracyjną – uzasadnił decyzję sędzia Mirosław Granat. »

 • Maturzyści z II LO w Radomsku musieli powtarzać egzamin przez "błąd odczytu"

  Maturzyści z II LO w Radomsku musieli powtarzać egzamin przez "błąd odczytu"

  Autor: Małgorzata Kulka/Dziennik Łódzki

  Data publikacji: 24.06.2015 16:27

  Liczba odwiedzin: 219

  Dlaczego matura dwóch uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku została unieważniona? Musieli zdawać drugi raz. »

 • Egzamin zawodowy 2015 KLUCZ ODPOWIEDZI, ARKUSZE. Egzamin zawodowy - część wspólna

  Egzamin zawodowy 2015 KLUCZ ODPOWIEDZI, ARKUSZE. Egzamin zawodowy - część wspólna

  Autor: KD/Dziennik Zachodni

  Data publikacji: 23.06.2015 11:26

  Liczba odwiedzin: 285

  Egzamin Zawodowy 2015: pisemna część egzaminu zawodowego w nowej formule. W woj. śląskim w sesji letniej jest on przeprowadzany dla 127 kwalifikacji zawodowych. »

 • Egzamin gimnazjalny: Młodzież ma problemy z matematyką i przyrodą

  Egzamin gimnazjalny: Młodzież ma problemy z matematyką i przyrodą

  Autor: Anna Jarmuż/Głos Wielkopolski

  Data publikacji: 23.06.2015 11:17

  Liczba odwiedzin: 289

  Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki kwietniowego egzaminu gimnazjalnego. Wyniki są podobne, jak w zeszłym roku. Młodzież nadal nie radzi sobie z przedmiotami ścisłymi. »

Rok szkolny 2014/2015 - daty

W tym dniu nie ma jeszcze żadnego wydarzenia.

Polskapresse sp z.o.o informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie natablicy.pl podlegają ochronie. Dowiedz się więcej
Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej

Copyright Polskapresse Sp. z o.o. Kontakt | Regulamin | Polityka prywatności

Witryna korzysta z plików cookies oraz informacji zapisywanych i odczytywanych z localStorage, aby dopasować interesujące treści oraz reklamy. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, w szczególności w zakresie cookies, oznacza, że pliki będą umieszczane na urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia przechowywania i dostępu do cookies i localStorage używając ustawień przeglądarki lub używanego urządzenia. Szczegóły w „Polityce Prywatności”.

Zamknij