winieta na tablicy

Langloo

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 z CKE, część humanistyczna. Arkusz, test, zadania, pytania, przykładowe odpowiedzi, rozwiązania

Autor: natablicy.pl

Data publikacji: 13.11.2012 07:53

Liczba odwiedzin: 78851

Tagi: gimnazjum, próbny egzamin gimnazjalny 2012/2013, egzamin gimnazjalny, nowa formuła egzaminu gimnazjalnego, mała matura, zasady zdawania egzaminu, nowy egzamin gimnazjalny, egzamin gimnazjalny 2013, jak wygląda nowy egzamin, egzamin gimnazjalistów, gimnazjum, sprawdzian gimnazjalny, egzamin gimnazjalny 2013, test gimnazjalny 2013, sprawdzian gimnazjalny 2013, egzamin 2013, testy gimnazjalne 2012/2013, część humanistyczna 2013, egzamin humanistyczny 2013, próbny egzamin gimnazjalny listopad 2012, próbny egzamin gimnazjalny z cke 2012, egzamin gimnazjalny listopad 2012, diagnoza wiadomości i umiejętności uczniów, diagnoza wiadomości i umiejętności gimnazjalistów, zasady nowego egzaminy gimnazjalnego, egzamin 2012, uczniowie klas trzecich gimnazjum, próbny egzamin gimnazjalny, próbny egzamin gimnazjalny 2012, egzamin gimnazjalny cke próbny 2012, próbny egzamin gimnazjalny z cke 2012, próbny test gimnazjum 2012, próbny test gimnazjalny, diagnoza wiadomości i umiejętności gimnazjalistów 2012/2013, próbny egzamin gimnazjalny listopad 2012, część humanistyczna, próbny egzamin gimnazjalny humanistyczny, część humanistyczna 2013, próbny egzamin gimnazjalny humanistyczny 2013, test gimnazjalny humanistyczny, test humanistyczny 2013, cześć humanistyczna egzamin gimnazjalny 2013, próbny egzamin gimnazjalny listopad 2012 arkusze i odpowiedzi, część humanistyczna arkusz, próbny egzamin gimnazjalny 2013 cke arkusz, próbny egzamin gimnazjalny 2013 cke odpowiedzi, co była na próbnym egzaminie gimnazjalnym listopad 2012, próbny egzamin gimnazjlany test, próbny egzmain gimnazjalny rozwiązania, próbny egzamin gimanzjalny pytania

Zobacz arkusze testu humanistycznego, który 13 listopada 2012 r., pisali gimnazjaliści oraz przykładowe rozwiązania.

Zobacz arkusze części humanistycznej!
 
Zobacz arkusze części humanistycznej!
fot. Shutterstock

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 z CKE. Test humanistyczny (język polski) - ARKUSZ

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 z CKE. Test humanistyczny (język polski) - ODPOWIEDZI JĘZYK POLSKI

ODPOWIEDZI CKE I KLUCZ PUNKTOWANIA
Zadanie 1

Opinię autorki tekstu Lepsze bajki o współczesnych wersjach znanych baśni dla dzieci wyraża zdanie:

C. Niespodzianką, którą kryje książka, nie jest już słowo.

Zadanie 2

Które stwierdzenie jest argumentem uzasadniającym tezę, że we współczesnych książkach niespodzianką […] nie jest już słowo?

D. Treść baśni sprowadzono do krótko opowiedzianej akcji.

Zadanie 3

Jaki jest stosunek Macieja Wojtyszki do pojawiania się reklam z bajkowymi postaciami?

A. Uznaje ich obecność.

Zadanie 4

Magdalena Strzałkowska przytoczyła w tekście wypowiedzi autorów współczesnych książek dla dzieci, aby

A. uwiarygodnić swoje stanowisko.

Zadanie 5

Neologizm szpetnogęby został utworzony analogicznie do wyrazu

C. miedzianowłosy.

Zadanie 6

W zdaniu Ulatnia się z dymkiem tekściku użyto zdrobnień, aby

D. Tylko wypowiedzenia 1. i 3. zawierają prawdziwe informacje.


Zadanie 7

Sformułowanie oddzielić ziarno od plew w wypowiedzi Macieja Wojtyszki oznacza

B. odróżnić coś wartościowego od rzeczy bezwartościowych.

Zadanie 8

Planeta, na którą przybył Mały Książę, była pełna

C. reklam.

Zadanie 9

Celem pierwszej wypowiedzi rozmówcy Małego Księcia jest

D. zainteresowanie chłopca ofertą kupna.

Zadanie 10

Człowiek w garniturze chce pomóc Małemu Księciu w pozbyciu się tygrysa, ponieważ

B. uważa, że sprzedać można wszystko.

Zadanie 11
przykładowa odpowiedź:

Korzyśœci z reklamy
- reklama społeczna na funkcje dydaktyczne - uczy właśœciwych postaw, wrażliwośœci na problemy społeczne
- utrwala w społecznej pamięci bohaterów literackich, historycznych oraz słynne frazy

Zagrożenia związane z reklamą
- zalewanie tandetą (nie wszystkie reklamy są jakośœciowo dobre)
- bezmyœślne podążanie za modą
- konsumpcjonizm (np. wszechobecnoœść reklamy w TV, Internecie, prasie, na ulicach)

Zadanie 12

Sąsiadem Pawła jest

C. niezamożny poeta.

Zadanie 13

1. Osoba mówiąca zaprasza gości do suto zastawionego stołu.FAŁSZ

Zadanie 14

Do jakiego powiedzenia nawiązuje poniższy cytat? Ale chleb (według przypowieści) z solą Każę położyć prze cię z dobrą wolą.

C. Witać kogoś chlebem i solą.

Zadanie 15

Osoba mówiąca w wierszu uważa, że

D. poetom się wiele wybacza.

Zadanie 16

Zastosowane przez poetę apostrofy sprawiają, że tekst przypomina

D. towarzyską rozmowę.

Zadanie 17

Zaświatowe wścibstwo to w artykule określenie zainteresowań biografów

B. życiem prywatnym twórców już nieżyjących.

Zadanie 18

Zgodnie z założeniem interpretacyjnym Stephena Greenblatta dzieła Szekspira

A. zawierają elementy autobiograficzne.

Zadanie 19

Autorka artykułu wysoko oceniła książkę Greenblatta, ponieważ

C. w interesujący sposób tłumaczy twórczość Szekspira.

Zadanie 20

Greenblatt w swojej książce wiele wniosków bierze w nawias, ponieważ

B. jest ostrożny w swych sądach.

Zadanie 21

Jak szekspirolodzy ocenili książkę Greenblatta?

C. Nie szczędzili jej krytyki.


ZADANIA 20 - 22 W SERWISIE GŁOS WIELKOPOLSKI


Próbny egzamin gimnazjalny 2013 z CKE. Test humanistyczny (historia i wiedza o społeczeństwie) - ARKUSZ

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 z CKE. Test humanistyczny (historia i wiedza o społeczeństwie) - ODPOWIEDZI HISTORIA I WOS

ODPOWIEDZI CKE I KLUCZ PUNKTOWANIA

Zadanie 1.

Opisany system wychowania chłopców dotyczy państwa-miasta położonego na obszarze:

C. Peloponezu.

Zadanie 2

Opisy przedstawiające przykłady współczesnej kultury na ziemiach polskich wywodzące się z tradycji starożytnej Grecji oznaczono numerami:

Odpowiedź: A. 1 i 2

1. Polski Komitet Olimpijski ogłosił skład reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie, które odbędą się w Londynie. Wśród sportowców znaleźli się: Otylia Jędrzejczak, Tomasz Majewski i Mateusz Kusznierewicz.
2. Powrót antycznej tragedii na deski Teatru Miejskiego w Gdyni wypadł imponująco. Publiczność gorącymi brawami nagrodziła aktorów i reżysera spektaklu. Owacjom nie było końca.

Zadanie 3

Mahomet zmarł 10 lat po rozpoczęciu ery muzułmańskiej. PRAWDA

W pierwszej połowie VIII wieku Arabowie rozpoczęli podbój ziem na terenie Europy. PRAWDA

Zadanie 4

Osoba oznaczona literą A jest wasalem i składa hołd lenny osobie oznaczonej literą B. PRAWDA

Ilustracja przedstawia ceremonię typową dla epoki średniowiecza. PRAWDA

Zadanie 5

Ilustracja przedstawia typ budowli, które zaczęto wznosić w państwie polskim najwcześniej w:

B. XII w.

Zadanie 6

W II połowie XIV w. włączono do państwa polskiego część Mazowsza. TAK

W XIV w. Polska utrzymywała sojusz polityczny z państwem węgierskim. NIE

Zadanie 7
D. rozwój terytorialny Polski za panowania ostatniego króla z dynastii Piastów.

Zadanie 8
PRAWDA: 2. W XV w. nastąpił znaczny spadek liczby lokacji w dobrach monarszych.

Zadanie 9
Zamieszczona ilustracja i tekst odnoszą się do wydarzeń, które zapoczątkowały:

B. powstanie koœściołów protestanckich.

Zadanie 10

Autor neguje, że król był jednym z trzech stanów sejmujących. FAŁSZ
Do przyjęcia ustaw wystarczała większość 2/3 głosów. FAŁSZ

Zadanie 11
FAŁSZ: 3.Stefan Batory był wnukiem Kazimierza Jagiellończyka.

Zadanie 12
TAK gdyż C. Koronę i Litwę połączono w jedno państwo.

Zadanie 13
13.1.Rosja C. Wyprawa zbrojna magnatów polskich na wschód, poparcie dla Dymitra Samozwańca.
13.2.Turcja D. Sojusz Polski z Habsburgami, narastający konflikt religijny ze śœwiatem islamu.
13.3.Szwecja B. Walka o dominację nad Bałtykiem, spory dynastyczne w rodzinie Wazów.

Zadanie 14
Przytoczony fragment przedstawia sytuację Rzeczypospolitej w 14.1. C.
II poł. XVIII w.
W tekśœcie odwołano się do okolicznośœci powołania na tron 14.2. C. Stanisława Augusta Poniatowskiego. Narastający kryzys w Rzeczypospolitej autor tekstu tłumaczył 14.3. A. konfliktem wewnątrz stanu szlacheckiego

Zadanie 15
Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia z okresu stanisławowskiego, to:
A. uchwalenie Konstytucji 3 maja -› zawiązanie konfederacji targowickiej - › upadek powstania koœściuszkowskiego.

Zadanie 16
16.1.Wynalazek zastosowany najwcześœniej - D
16.2.Wynalazek zastosowany najpóŸźniej - C

Zadanie 17
Powstanie listopadowe wybuchło w okresie oznaczonym na taśmie chronologicznej numerem: C. 3.

Zadanie 18
Poziom uprzemysłowienia w guberniach wschodnich Królestwa Polskiego był wyższy niż w guberniach zachodnich. FAŁSZ

W trzech guberniach Królestwa Polskiego ponad połowa robotników
pracowała w przemyśle ciężkim: FAŁSZ

Zadanie 19
Przytoczone odezwy wydali głównodowodzący państw, które w okresie I wojny œwiatowej 19.1. C. walczyły po różnych stronach. W odezwach zadeklarowano 19.2. B. odbudowę suwerennej Polski. Twórcy obu tekstów odwołali się do 19.3. A. okresu niewoli.
narodowej

Zadanie 20

W czasie I wojny światowej wojska państw centralnych zaatakowały w Europie terytorium

A. Rosji.

Zadanie 21

21.1.W zakładzie pracy pana Z zakazano zakładania organizacji broniących praw pracowniczych.- D

21.2.Policja zatrzymała panią Y na trzy doby w areszcie bez nakazu sądowego. - A

21.3.Na portalu społecznościowym zamieszczono zdjęcia pana X bez zgody przedstawionych na nich osób. - B

Zadanie 22


W 2008 r. nastąpił spadek PKB we wszystkich przedstawionych państwach. PRAWDA
Zaprezentowane na wykresie dane pochodzą z 2012 r FAŁSZ

Zadanie 23

Szereg, w którym przedstawiono we właściwej kolejności najważniejsze etapy pracy nad
ustawą, to:

B. przyjęcie ustawy przez Sejm - przyjęcie ustawy przez Senat - podpisanie ustawy przez Prezydenta Rzeczypospolitej.

Zadanie 24

Klient powinien wziąć paragon, żeby mógł w razie potrzeby

A. złożyć reklamację.

ZADANIA 20-24 - ODPOWIEDZI W SERWISIE GŁOS WIELKOPOLSKI

To pierwszy dzień zmagań z próbnymi zadaniami egzaminacyjnymi. W środę gimnazjaliści będą pisać część matematyczno-przyrodniczą, a następnie języki obce.

Diagnoza wiadomości i umiejętności gimnazjalistów odbędzie się w dniach 13, 14 i 15 listopada 2012 r. Harmonogram:
- 13 listopada (wtorek) – historia i wos oraz język polski
- 14 listopada (środa) – przedmioty przyrodnicze oraz matematyka
- 15 listopada (czwartek) – języki obce nowożytne na poziomie podstawowym i rozszerzonym

W ramach przygotowań do części językowej próbnego egzaminu gimnazjalnego polecamy zajrzeć na stronę www.langloo.com/material

ZOBACZ TAKŻE

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 z CKE, część matematyczno-przyrodnicza. ARKUSZ, TEST, ZADANIA, PYTANIA, ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 z CKE, część humanistyczna. Skończyliście pisać? Jak Wam poszło?

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 z CKE. W części humanistycznej był tekst o bajkach, rozprawka, starożytna Grecja i I wojna światowa. Trudne?

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 z CKE. Dziś część humanistyczna - język polski, historia i wos

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 z CKE. Jutro część matematyczno-przyrodnicza. Co będzie na teście?

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 z CKE, część matematyczno-przyrodnicza. Jak przygotowania?

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 z CKE, część językowa. Uczycie się? Piszcie jak przygotowania!

 • « Poprzednia
 • 1
 • 2
 • Następna »

Komentarze (181)

 • Weronika (gość)

  Weronika (gość)

  06.04.14, 15:03

  Humanistyczne spoko ale matematyczne porazka

  Zgłoś

 • No't bad (gość)

  No't bad (gość)

  04.03.14, 15:25

  Polski bardzo łatwy, chociaż temat rozprawki nie najciekawszy ale i tak zdecydowanie lepszy niż historia. A jutro matma i przyrodnicze... MASAKRA

  Zgłoś

 • perfin (gość)

  perfin (gość)

  30.11.12, 21:28

  gdzie mozna rozprawke znalesc z polskiego???

  Zgłoś

 • czyku (gość)

  czyku (gość)

  28.11.12, 18:35

  O co chodziło w zadaniu 5. szpetnogęba czy coś takiego?

  Zgłoś

 • koszatniczka (gość)

  koszatniczka (gość)

  20.11.12, 18:11

  a nam dali z historii jakiś cholernie trudny, nie wiadomo skąd wzięty...

  Zgłoś

 • 19.11.12, 13:33

  Komentarz usunięty

 • :))))jagoda (gość)

  :))))jagoda (gość)

  17.11.12, 11:27

  czy ten test pisało się w listopadzie tego roku 2012 i czy we wszystkich szkołach jest taki sam bo my dopiero piszemy w poniedziałek plis dajcie odp

  Zgłoś

 • MANIEK (gość)

  MANIEK (gość)

  15.11.12, 19:55

  ci co uważają że ten egzamin jest łatwy są chyba nie normalni ponieważ nie które zadania były naprawdę trudne. "żal" to stare i nie modne w metina żeście grali czy co ?? NOOBY

  Zgłoś

 • polo (gość)

  polo (gość)

  15.11.12, 18:00

  a ja na egzaminie ruchałem koleżanke z klasy spoko

  Zgłoś

 • ;) (gość)

  ;) (gość)

  15.11.12, 10:16

  matma spoko polak tak sobie:)

  Zgłoś

 • :D (gość)

  :D (gość)

  14.11.12, 20:29

  Z polskiego test był łatwy. Miałem może z 3-4 błędów. Tragedia z matmą :D.

  Zgłoś

 • Acha (gość)

  Acha (gość)

  14.11.12, 20:00

  Um.. nie jestem kujonką, a mam tylko jeden błąd, a rozprawka nie zmieściła mi się i musiałam ją dokończyć w brudnopisie.. wszystko wynikało z tekstu ;] Nie wiem jak Wy, ale dla mnie test był banalny.

  Zgłoś

 • Miśka (gość)

  Miśka (gość)

  14.11.12, 18:16

  Z polaka mam tylko 4 czy 5 źle. Chociaż myślałam, że pójdzie mi o wiele gorzej. Ku mojemu zdziwieniu poszło mi lepiej niż z matmy. Teraz czekam na wyniki z rozprawki.

  Zgłoś

 • koksu (gość)

  koksu (gość)

  14.11.12, 17:36

  na początku myślałem, że zawaliłem ten test ale po sprawdzeniu mam 25 punktów... czy to dobry wynik?

  Zgłoś

 • ziomek (gość)

  ziomek (gość)

  14.11.12, 17:13

  historia nie byłą trudna tylko dla mnie było trochę mało czasu jak na tyle pytań z polaka mam trochę błędów no ale jakoś to będzie :) rozprawka była "nienormalna " bo nie wiedziałem co tam mam opisać książkę czy co ja opisałem hobbita ale nie wiem czy dobrze zrobiłem a matma ... MASAKRA prawie wszystko tam strzelałem będę miał mało punktów z matmy najbardziej się obawiam jutro anglika

  Zgłoś

 • qlow (gość)

  qlow (gość)

  14.11.12, 16:13

  Nie wiem, po co te narzekania, ze np. nie mieliscie jeszcze na lekcjach o I wojnie swiatowej, przeciez czy tak trudno sie domyslić?! Pytania sa takeie, ze mozna wszystko wywnioskowac, i jest on bardziej na inteligencje niz wiedze, w szczegolnosci human. Wystarczy myslec. A odpowiedzi sa w tekstach zrodlowych..Z polaka mam chyba 1 czy 2 bledy, nie pamietam, i wcale nie jestem kujonem.

  Zgłoś

 • dzejdzej x d (gość)

  dzejdzej x d (gość)

  14.11.12, 15:39

  pisałam teraz wczoraj ten test i jestem nawet zadowolona z porównaniem do przyrodniczych test był prosty;d miałam 5 bledow huehuehue

  Zgłoś

 • Klaudia (gość)

  Klaudia (gość)

  14.11.12, 15:36

  Humanistyczne spoko ale matematyczne porazka

  Zgłoś

 • 14.11.12, 15:10

  Komentarz usunięty

 • 14.11.12, 15:08

  Komentarz usunięty


Zamknij

Twój komentarz

Polecamy

Rok szkolny 2014/2015 - daty

Sonda

Cieszę się, że rozpoczął się nowy rok szkolny bo...

Nie, wcale się nie cieszę z powrotu do szkoły!
55%
Tęskniłem za szkołą i kolegami :)
20%
Czekam mnie matura, którą zdam na 100%
13%
To mój ostatni rok w gimnazjum a póżniej czeka mnie liceum. Będę już taki dorosły :)
8%
Poznaję szkołę! Jestem uczniem 1 klasy szkoły podstawowej
4%

juniorfutbol.pl

Najnowsze materiały

 • W Bygoszczy otwarto nowy akademik Collegium Medicum

  W Bygoszczy otwarto nowy akademik Collegium Medicum

  Autor: Natablicy.pl

  Data publikacji: 18.09.2014 10:49

  Liczba odwiedzin: 20

  W Bydgoszczy otwarto nowo wybudowany Dom Studencki nr 3 Collegium Medicum. Obiekt został oddany do użytku w lipcu. Pierwsi studenci już mogą zamieszkać w nowym akademiku. »

 • Zabawki dla dziewczynek. Barbie jako blogerka modowa pobija internet [WIDEO]

  Zabawki dla dziewczynek. Barbie jako blogerka modowa pobija internet [WIDEO]

  Autor: Agencja TVN / x-news

  Data publikacji: 18.09.2014 10:37

  Liczba odwiedzin: 23

  Blogerki modowe z całego świata mają bardzo poważną konkurentkę. Niezwykle popularna szafiarka to nie kto inny tylko - Barbie! Plastikowej fashionistce konto "barbiestyle" założyła w sieci firma Mattel. I mimo, że w sieci jest dopiero 21 dni, już bije rekordy popularności. »

 • Nowa siedziba British International School of the University of Łódź

  Nowa siedziba British International School of the University of Łódź

  Autor: Dziennik Łódzki

  Data publikacji: 18.09.2014 10:22

  Liczba odwiedzin: 22

  British International School of the University of Łódź dla cudzoziemców po wakacjach przeniosła się do nowej siedziby. Uczelnia przyjęła też pierwszych studentów Polaków, którzy zamierzają podjąć studia w języku angielskim. »

 • Urząd Miasta Łodzi zaprosił dyrektorów szkół na "przedwyborcze szkolenie z oświaty"

  Urząd Miasta Łodzi zaprosił dyrektorów szkół na "przedwyborcze szkolenie z oświaty"

  Autor: Dziennik Łódzki

  Data publikacji: 18.09.2014 10:15

  Liczba odwiedzin: 20

  Dyrektorzy szkół w Łodzi, który otrzymali zaproszenie od Urzędu Miasta Łódź twierdzą, że magistrat zaprosił ich na szkolenie z ustawy o oświacie. Ale część z nich podejrzewa, że to także kiełbasa wyborcza. »

 • Uczniowie szkół w woj. łódzkich po lekcjach wychowania fizycznego nie myją się

  Uczniowie szkół w woj. łódzkich po lekcjach wychowania fizycznego nie myją się

  Autor: Dziennik Łódzki

  Data publikacji: 18.09.2014 10:03

  Liczba odwiedzin: 29

  W województwie łódzkim nadal jest wiele szkół, w których nie ma pryszniców a uczniowie tuż po lekcji wychowania szkolnego nie mają możliwość odświeżenia się przed kolejnymi lekcjami. Jednak ani uczniom, ani ich rodzicom to nie przeszkadza. »

 • Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne tylko dla dziecka, które wyraża chęć do nauki?

  Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne tylko dla dziecka, które wyraża chęć do nauki?

  Autor: Kurier Lubelski

  Data publikacji: 18.09.2014 09:49

  Liczba odwiedzin: 34

  Dzieci już od małego są wożone z angielskiego na balet, z baletu na etykietę i fortepian. Mają możliwości rozwoju, tylko rzadko widują rodziców. Obciążanie dziecka kolejnymi obowiązkami może spowodować efekt odwrotny, czyli niechęć do nauki. »

Najczęściej komentowane

Polskapresse sp z.o.o informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie natablicy.pl podlegają ochronie. Dowiedz się więcej
Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej

Copyright Polskapresse Sp. z o.o. Kontakt | Regulamin | Polityka prywatności

Witryna korzysta z plików cookies oraz informacji zapisywanych i odczytywanych z localStorage, aby dopasować interesujące treści oraz reklamy. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, w szczególności w zakresie cookies, oznacza, że pliki będą umieszczane na urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia przechowywania i dostępu do cookies i localStorage używając ustawień przeglądarki lub używanego urządzenia. Szczegóły w „Polityce Prywatności”.

Zamknij