winieta na tablicy

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 z CKE, część matematyczno-przyrodnicza. Arkusz, test, zadania, pytania, przykładowe odpowiedzi, rozwiązania

Autor: natablicy.pl

Data publikacji: 14.11.2012 07:46

Liczba odwiedzin: 64569

Tagi: gimnazjum, próbny egzamin gimnazjalny 2012/2013, egzamin gimnazjalny, nowa formuła egzaminu gimnazjalnego, mała matura, zasady zdawania egzaminu, nowy egzamin gimnazjalny, egzamin gimnazjalny 2013, jak wygląda nowy egzamin, egzamin gimnazjalistów, gimnazjum, sprawdzian gimnazjalny, egzamin gimnazjalny 2013, test gimnazjalny 2013, sprawdzian gimnazjalny 2013, egzamin 2013, testy gimnazjalne 2012/2013, część matematyczno przyrodnicza 2013, test matematyczno przyrodniczy 2013, próbny egzamin gimnazjalny listopad 2012, próbny egzamin gimnazjalny z cke 2012, egzamin gimnazjalny listopad 2012, diagnoza wiadomości i umiejętności uczniów, diagnoza wiadomości i umiejętności gimnazjalistów, zasady nowego egzaminy gimnazjalnego, egzamin 2012, uczniowie klas trzecich gimnazjum, próbny egzamin gimnazjalny, przykładowe arkusze nowego egzaminu gimnazjalnego, próbny test gimnazjalny, co będzie na egzaminie gimnazjalnym, jak przygotować się do egzaminu gimnazjalnego, list dyrektora cke, list do nauczycieli i dyrektorów gimnazjów, diagnoza wiadomości i umiejętności gimnazjalistów 2012/2013, próbny egzamin gimnazjalny listopad 2012, część matematyczno przyrodnicza, próbny egzamin gimnazjalny matematyczno przyrodniczy, część matematyczno przyrodnicza 2013, próbny egzamin gimnazjalny matematyczno przyrodniczy 2013, test gimnazjalny matematyczno przyrodniczy, test matematyczno przyrodniczy 2013, część matematyczno przyrodnicza egzamin gimnazjalny 2013, co było na teście matematyka, egzamin gimnazjalny, próbny egzamin gimnazjalny 2012, próbny egzamin gimnazjalny cke 2012, próbny egzamin gimnazjalny 2012 matematyczno-przyrodniczy, co było na próbnym egzaminie matematyka, cke listopad 2012 arkusz, cke listopad 2012 odpowiedzi, próbny egzamin gimnazjalny listopad 2012 arkusze i odpowiedzi, część matematyczno przyrodnicza arkusz, próbny egzamin gimnazjalny 2013 cke arkusz, próbny egzamin gimnazjalny 2013 cke odpowiedzi, próbny egzamin gimnazjalny test, próbny egzamin gimnazjalny rozwiązania, próbny egzamin gimanzjalny pytania

Zobacz arkusze i przykładowe odpowiedzi do testu matematyczno-przyrodniczego, które 14 listopada 2012 r. pisali gimnazjaliści.

Próbny egzamin gimnazjalny
 
Próbny egzamin gimnazjalny
fot. Polskapresse

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 z CKE. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) - PYTANIA

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 z CKE. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) - ODPOWIEDZI

ODPOWIEDZI CKE I KLUCZ PUNKTOWANIA

Zadanie 1
Ile takich samych butelek wody należy dolać do dzbanka, aby sok stanowił 25 proc. napoju?
C. 6

Zadanie 2
Ile takich pomp należałoby użyć, aby tę samą ilość wody wypompować w ciągu 6 godzin?
D. 8

Zadanie 3
27 ⋅ 48⋅ 27 ⋅ 48 (pod pierwiastkiem) =1296 PRAWDA
pierwiastek z 729 ⋅ 48 = pierwiastek z 2304 ⋅ 27 PRAWDA

Zadanie 4
A. 3 do potęgi -5

Zadanie 5
Prawdopodobieństwo wyciągnięcia losu wygrywającego jest
dwukrotnie mniejsze, niż wyciągnięcia losu przegrywającego PRAWDA
Jeśli do pudełka włożymy dodatkowy los wygrywający,
to prawdopodobieństwo wygranej wzrośnie PRAWDA

Zadanie 6
Funkcja przyjmuje wartość –1 dla argumentu x = –3. PRAWDA
Dla wszystkich argumentów x ≤ 0 funkcja przyjmuje wartości ujemne. FAŁSZ

Zadanie 7
Ile co najmniej półkilogramowych paczek kawy musi kupić właściciel, aby wystarczyło jej na 7 dni?
C. 5

Zadanie 8
Cena 1 m2 wykładziny welurowej jest niższa niż cena 1 m2 wykładziny
wełnianej. FAŁSZ
Kupując tańszą wykładzinę, pan Nowak zaoszczędzi 40 zł. PRAWDA

Zadanie 9
W jakim stosunku można podzielić odcinek o długości 36 cm, aby z otrzymanych trzech odcinków zbudować trójkąt?
C. 2 : 3 : 4

Zadanie 10
Jeżeli n jest liczbą parzystą, to odcinek o numerze n jest równoległy do osi y. PRAWDA
Jeżeli n jest liczbą nieparzystą, to długość odcinka o numerze n jest równa n/2+1. FAŁSZ

Zadanie 11
Łamana złożona z początkowych 7 odcinków ma długość 16. PRAWDA
Długość setnego odcinka łamanej jest równa 100. FAŁSZ

Zadanie 12
Do okręgu o środku O należą punkty A i B. Okrąg ma długość 54, a łuk AB ma długość 18. Jaką miarę ma kąt środkowy oparty na tym łuku?
B. 120 stopni

Zadanie 13
Pole czworokąta ABCD jest równe
C. 18

Zadanie 14
|∢BEC| = 45° PRAWDA
|EF| = |EC| FAŁSZ

Zadanie 15
Trójkąt ABC jest równoramienny. FAŁSZ
Bok BC ma długość 12 cm. FAŁSZ

Zadanie 16
Kartonik był kwadratem o boku 12. FAŁSZ
Suma pól odciętych naroży jest równa 16. PRAWDA

Zadanie 17
Jedna z krawędzi powstałego prostopadłościanu miałaby długość 10 km. PRAWDA
Objętość prostopadłościanu byłaby 100 razy większa od objętości
początkowego sześcianu. FAŁSZ

Zadanie 18
Czy trójkąty ABC i EDC są podobne?
TAK ponieważ C. te trójkąty mają odpowiednie kąty równej miary.

Zadanie 19
Który z poniższych rysunków nie może być siatką ostrosłupa prawidłowego czworokątnego?
siatka oznaczona literą D

Zadanie 20
Jeżeli długość każdej krawędzi podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego zwiększymy 2 razy, a jego wysokość zmniejszymy 2 razy, to objętość ostrosłupa...
B. zwiększy się dwukrotnie.

ZADANIA 21-23 W GŁOSIE WIELKOPOLSKIM


Próbny egzamin gimnazjalny 2013 z CKE. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) - PYTANIA

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 z CKE. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) - ODPOWIEDZI

ODPOWIEDZI CKE I KLUCZ PUNKTOWANIA

Zadanie 1
1.1. Próbą kontrolną w przeprowadzonym doświadczeniu C. jest zestaw 3.
1.2. Poziom wody obniżył się najmniej A.w zestawie 1.,ponieważ 1. aparaty szparkowe w liściach tej rośliny występują głównie po stronie dolnej.

Zadanie 2
Zdanie prawdziwe:
C. Dinozaurowi z Lisowic nadano nazwę naukową Smok wawelski.

Zadanie 3
Pracę mięśni podczas wybicia do skoku ilustruje rysunek A. 1
W czasie wykonywania tej czynności D. kurczą się mięśnie II, a rozluźniają się mięśnie I

Zadanie 4
Drogi zakażenia wirusami HBV i HCV opisano w przykładach
D. 2., 4., 5.

Zadanie 5
Konflikt serologiczny między krwią matki i krwią płodu pojawia się, gdy matka jest homozygotą recesywną (dd), a ojciec jest homozygotą dominującą (DD). PRAWDA
Konflikt Rh pojawia się w wyniku kontaktu krwi płodu z krwią matki, wskutek czego organizm matki wytwarza przeciwciała anty-D, zwalczające krwinki płodu. FAŁSZ

Zadanie 6
Otwór potyliczny, wyznaczający miejsce, gdzie kręgosłup łączy się z czaszką, jest przesunięty do przodu, dzięki czemu kręgosłup podpiera czaszkę. TAK
Twarzoczaszka jest silniej spłaszczona niż u innych, żyjących w tym samym czasie gatunków człowiekowatych, np. Homo habilis. NIE

Zadanie 7
7.1. Ile elektronów walencyjnych znajduje się w atomie pierwiastka X? B. 5
7.2. Ile neutronów zawiera jądro atomu pierwiastka X? C. 16

Zadanie 8
We wszystkich probówkach wytrąciły się osady. PRAWDA
W probówce II powstał siarczek miedzi(II). PRAWDA

Zadanie 9
Związek należy do grupy związków
B. Alkohole.

Zadanie 10
Etyn (C2H2) TAK
Azot (N2) NIE

Zadanie 11
Należy odważyć 23 g soli kuchennej i rozpuścić w 92 g wody. TAK
Należy odważyć 20 g soli kuchennej i rozpuścić w 100 cm3 wody. NIE

Zadanie 12
Wybierz odczynnik X, którego użyto do przeprowadzenia doświadczenia.
D. Stężony roztwór kwasu azotowego(V).

Zadanie 13
Który wykres na rysunku II przedstawia zależność drogi od czasu w tym ruchu?
C. 3

Zadanie 14
14.1 Moc żarówki w czasie świecenia jest równa D. 11,7 W
14.2 Na którym rysunku przedstawiono obwód zbudowany zgodnie ze schematem? - E

Zadanie 15
Który rysunek poprawnie przedstawia wygięcie tego bimetalu?
A.ponieważ bardziej wydłuży się 2. pasek aluminiowy

Zadanie 16
Częstotliwość drgań tego wahadła jest równa
A. 0,5 Hz

Zadanie 17
RYSUNEK D

Zadanie 18
Do wyznaczenia masy kostki potrzebny jest pomiar III. FAŁSZ
Gęstość drewna Hania może wyznaczyć na podstawie pomiarów I i III lub II i III. PRAWDA

Zadanie 19
19.1. W mieście położonym najdalej na B. południe dzień był D. najkrótszy.
19.2. Rozciągłość A. południkowa pomiędzy miastami wysuniętymi najdalej na północ i na południe wynosi C. 5 stopni

Zadanie 20
D.Stare Miasto - Zamość

Zadanie 21
W 2010 roku do najmniej licznego rocznika należał młodszy brat Janka. FAŁSZ
W rodzinie Janka osobą, która urodziła się w czasie wyżu demograficznego jest jego starszy brat. PRAWDA

Zadanie 22
Półwyspy oznaczone na mapie numerami 1 i 2 położone są w tej samej
strefie klimatycznej. TAK
Klimat Polski ma cechy pośrednie między klimatem morskim
a kontynentalnym. NIE

Zadanie 23

W którym zestawie przedstawiono cechy klimatu i gatunek zwierzęcia
charakterystyczne dla Arktyki? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

B. 1., 4.

Zadanie 24

Kraje oznaczone w tabeli numerami 1-3 to odpowiednio

A. 1. Islandia, 2. Norwegia, 3. Szwecja.

ZADANIA 22-24 W GŁOSIE WIELKOPOLSKIM

To drugi dzień zmagań z zadaniami egzaminacyjnymi. We wtorek gimnazjaliści pisali przedmioty humanistyczne - historię, wos, język polski. Jutro - języki obce.

Diagnoza wiadomości i umiejętności gimnazjalistów odbędzie się w dniach 13, 14 i 15 listopada 2012 r. Harmonogram:
- 13 listopada (wtorek) – historia i wos oraz język polski
- 14 listopada (środa) – przedmioty przyrodnicze oraz matematyka
- 15 listopada (czwartek) – języki obce nowożytne na poziomie podstawowym i rozszerzonym

W ramach przygotowań do części językowej próbnego egzaminu gimnazjalnego polecamy zajrzeć na stronę www.langloo.com/material

ZOBACZ TAKŻE

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 z CKE, część matematyczno-przyrodnicza: funkcje, geometria, mięśnie i strefy klimatyczne

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 z CKE, część matematyczno-przyrodnicza. Opinie uczniów: test był trudny

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 z CKE. Matematyka, geografia, chemia, biologia, fizyka. Skończyliście część matematyczno-przyrodniczą? Piszcie jak Wam poszedł test!

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 z CKE. Część matematyczno-przyrodnicza już dziś. Powodzenia!

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 z CKE, część matematyczno-przyrodnicza. Jak przygotowania?

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 z CKE, część humanistyczna. ARKUSZ, TEST, ZADANIA, PYTANIA, ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 z CKE, część językowa. Uczycie się? Piszcie jak przygotowania!

 • « Poprzednia
 • 1
 • 2
 • Następna »

Komentarze (145)

 • 17.04.13, 08:20

  Komentarz usunięty

 • 05.03.13, 15:11

  Komentarz usunięty

 • KARIN (gość)

  KARIN (gość)

  12.12.12, 17:41

  ILE MIELIŚCIE PKT Z MATY ?

  Zgłoś

 • 12.12.12, 17:38

  Komentarz usunięty

 • mama grubego (gość)

  mama grubego (gość)

  30.11.12, 18:31

  nie psac na tej stronie tylko uczyc się w tym czasie

  Zgłoś

 • Anonimous (gość)

  Anonimous (gość)

  21.11.12, 20:55

  Gimbusy

  Zgłoś

 • BVN (gość)

  BVN (gość)

  16.11.12, 23:57

  przyrodnicze byly gorsze od matemtatyki , ale matma tez była dość trudna..;/

  Zgłoś

 • GiMnAzJaLiStA (gość)

  GiMnAzJaLiStA (gość)

  15.11.12, 20:37

  Mata- wszystko dobrze oprócz ostatniego. Poległem na bioli i chemii. Nie polecam gimnazjum.

  Zgłoś

 • Bumbas (gość)

  Bumbas (gość)

  15.11.12, 17:46

  Nie przesadzajmy, matma była nadspodziewanie łatwa, miałem raczej kłopoty małe z przyrodniczymi - jakieś 14 zadań mam dobrze (akurat na każdej stronie inne odpowiedzi są, więc nie wiem)

  Zgłoś

 • Dominik:) (gość)

  Dominik:) (gość)

  15.11.12, 17:01

  A ja tam się ciesze :) chyba będzie max :) nie wiem co w tym trudnego ;0 jak ktos się nie uczy tylko na ściągach jedzie cały rok to się nie dziwie:)

  Zgłoś

 • bela (gość)

  bela (gość)

  15.11.12, 16:08

  Matma bez otwartych 13 przyrodnicze 18 Myślałam ze będzie gorzej

  Zgłoś

 • 15.11.12, 14:28

  Komentarz usunięty

 • Słabeusze, (gość)

  Słabeusze, (gość)

  15.11.12, 14:19

  22 zadanie jest zrobione dobrze. Tej informacji nie dało się uzyskać z mapy.

  Zgłoś

 • zuza (gość)

  zuza (gość)

  15.11.12, 13:10

  Dobrze jest ta odpowiedź, bo pytanie jest: Czy poniższe informacje można wywnioskować z mapki? A skąd będziesz wiedział z mapki czy klimat Polski ma cechy pośrednie między klimatem morskim a kontynentalnym? ;)

  Zgłoś

 • ja (gość)

  ja (gość)

  15.11.12, 07:56

  W zadaniu 22 , 2 jest błąd w odpowiedzi , powinno być tak ! Kto opracowywał te odp , wydaje mi się , że jest jeszcze więcej błędów , z oceną poczekam , aż pojawią się odpowiedzi na stronie OKE . "Klimat Polski ma cechy pośrednie między klimatem morskim a kontynentalnym" -> TO JEST PRAWDA . Można przeczytać tu -> [***]://[***].bryk.pl/teksty/liceum/geografia/geografia_fizyczna/7117-cechy_klimatu_polski.html drugie zdanie , lub w podręczniku od geografii z NOWEJ ERY str28 . PROSZĘ NIE USUWAĆ MOJEGO KOMENTARZA !!!

  Zgłoś

 • 15.11.12, 00:35

  Komentarz usunięty

 • kubus (gość)

  kubus (gość)

  14.11.12, 23:39

  wyluzujcie to tylko próbne a co do testu to nie aż taki trudny ;D

  Zgłoś

 • 14.11.12, 22:33

  Komentarz usunięty

 • gimaza012 (gość)

  gimaza012 (gość)

  14.11.12, 22:14

  zamiast dać jakieś zadania z tego co robimy wciąż na chemii, czy fizyce to dadzą najmniejsze szczegóły, albo tabelka. to ma być sprawdzenie z wiedzy ogólnej z gimnazjum czy pracowanie nad tabelkami i tekstami, bo nie rozumiem?

  Zgłoś

 • zielony (gość)

  zielony (gość)

  14.11.12, 22:12

  jest to jeden wielki syf :), sprawdzian trudny

  Zgłoś


Zamknij

Twój komentarz

Galeria

 • Kreatywne akcesoria szkolne pomagają rozwinąć wyobraźnię i zdolności manualne dziecka [WIDEO]

  Kreatywne akcesoria szkolne pomagają rozwinąć wyobraźnię i zdolności manualne dziecka [WIDEO]

  Autor: Newseria

  Data publikacji: 02.09.2014 09:12

  Liczba odwiedzin: 54

  Zamiast standardowych piórników, kredek i flamastrów można zaopatrzyć dziecko w akcesoria, które będą rozwijały jego zdolności manualne i pobudzały kreatywność. Piórniki do samodzielnego kolorowania, wałki do malowania czy dmuchane flamastry, które pozwalają uzyskać efekt spray'u na rysunku – takie przybory sprawią, że dziecko poprzez zabawę będzie rozwijało wyobraźnię. »

 • Modna wyprawka szkolna dla ucznia na nowy rok szkolny 2014/2015 [WIDEO]

  Modna wyprawka szkolna dla ucznia na nowy rok szkolny 2014/2015 [WIDEO]

  Autor: Dzień Dobry TVN/ x-news

  Data publikacji: 02.09.2014 09:00

  Liczba odwiedzin: 92

  Początek roku szkolnego to czas wydatków na wyprawkę dla ucznia. A pieniądze jest na co wydawać, bo producenci prześcigają się w pomysłach, jak ułatwić bądź umilić życie uczniom. Sprawdźcie modną wyprawkę szkolną! »

 • Premier Donald Tusk do pierwszaków: "Dbajcie o elementarz, żeby mógł służyć uczniom także za rok" [WIDEO]

  Premier Donald Tusk do pierwszaków: "Dbajcie o elementarz, żeby mógł służyć uczniom także za rok" [WIDEO]

  Autor: TVN24/x-news

  Data publikacji: 02.09.2014 08:43

  Liczba odwiedzin: 54

  - Cieszę się, że udało się nam zdążyć z naszym elementarzem - mówił Donald Tusk podczas inauguracji roku szkolnego w SP nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. - Wraz z nauczycielami chcielibyśmy, żeby podręcznik ten służył także waszym koleżankom i kolegom, którzy trafią do szkoły za rok. »

 • Uczniowie z rodzin górniczych otrzymają "ołówkowe" na szkolną wyprawkę

  Uczniowie z rodzin górniczych otrzymają "ołówkowe" na szkolną wyprawkę

  Autor: Dziennik Zachodni

  Data publikacji: 01.09.2014 12:50

  Liczba odwiedzin: 105

  Górnicy otrzymają pieniądze na szkolną wyprawkę dla swojego dziecka. To słynne "ołówkowe", czyli dodatkowe pieniądze z racji pójścia dziecka do szkoły. Tradycja górniczego "ołówkowego" potwierdzona jest "Kartą górnika" z 1981 roku. »

 • Minister edukacji rozdała pierwszoklasistom z ZS nr 1 w Leszczynach podręczniki "Nasz Elementarz"

  Minister edukacji rozdała pierwszoklasistom z ZS nr 1 w Leszczynach podręczniki "Nasz Elementarz"

  Autor: Dziennik Zachodni

  Data publikacji: 01.09.2014 12:41

  Liczba odwiedzin: 118

  Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska zainaugurowała nowy rok szkolny w Zespole Szkół numer 1 w Leszczynach. Wszyscy uczniowie klas pierwszych, którzy po raz pierwszy przekroczyli szkolne progi, otrzymali z rąk pani minister darmowy elementarz. »

 • Nowy rok szkolny 2014/2015. W wielu szkołach w Krakowie nadal trwają remonty

  Nowy rok szkolny 2014/2015. W wielu szkołach w Krakowie nadal trwają remonty

  Autor: Gazeta Krakowska

  Data publikacji: 01.09.2014 12:33

  Liczba odwiedzin: 71

  Z początkiem nowego roku szkolnego 2014/2015 wielu uczniów zastanie w swoich szkołach wybudowane w czasie wakacji boiska, place zabaw, nowe sale czy hale sportowe. Wymieniono również posadzki, okna, drzwi. Magistrat chwali się, że na tego typu inwestycje wydał i jeszcze wyda w tym roku prawie 54 mln zł. Część z nich jednak nie została skończona przed 1 września. Jak twierdzą radni, dla niektórych zbyt późno znaleziono finansowanie i ogłoszono przetargi. »

 • « Poprzednia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Następna »

Rok szkolny 2014/2015 - daty

Sonda

Cieszę się, że rozpoczął się nowy rok szkolny bo...

Nie, wcale się nie cieszę z powrotu do szkoły!
62%
Tęskniłem za szkołą i kolegami :)
28%
Czekam mnie matura, którą zdam na 100%
6%
To mój ostatni rok w gimnazjum a póżniej czeka mnie liceum. Będę już taki dorosły :)
2%
Poznaję szkołę! Jestem uczniem 1 klasy szkoły podstawowej
2%

juniorfutbol.pl

Najnowsze materiały

Najczęściej komentowane

Najpopularniejsze materiały

Polskapresse sp z.o.o informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie natablicy.pl podlegają ochronie. Dowiedz się więcej
Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej

Copyright Polskapresse Sp. z o.o. Kontakt | Regulamin | Polityka prywatności

Witryna korzysta z plików cookies oraz informacji zapisywanych i odczytywanych z localStorage, aby dopasować interesujące treści oraz reklamy. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, w szczególności w zakresie cookies, oznacza, że pliki będą umieszczane na urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia przechowywania i dostępu do cookies i localStorage używając ustawień przeglądarki lub używanego urządzenia. Szczegóły w „Polityce Prywatności”.

Zamknij