winieta na tablicy

Langloo

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 z CKE, część matematyczno-przyrodnicza. Arkusz, test, zadania, pytania, przykładowe odpowiedzi, rozwiązania

Autor: natablicy.pl

Data publikacji: 14.11.2012 07:46

Liczba odwiedzin: 70049

Tagi: gimnazjum, próbny egzamin gimnazjalny 2012/2013, egzamin gimnazjalny, nowa formuła egzaminu gimnazjalnego, mała matura, zasady zdawania egzaminu, nowy egzamin gimnazjalny, egzamin gimnazjalny 2013, jak wygląda nowy egzamin, egzamin gimnazjalistów, gimnazjum, sprawdzian gimnazjalny, egzamin gimnazjalny 2013, test gimnazjalny 2013, sprawdzian gimnazjalny 2013, egzamin 2013, testy gimnazjalne 2012/2013, część matematyczno przyrodnicza 2013, test matematyczno przyrodniczy 2013, próbny egzamin gimnazjalny listopad 2012, próbny egzamin gimnazjalny z cke 2012, egzamin gimnazjalny listopad 2012, diagnoza wiadomości i umiejętności uczniów, diagnoza wiadomości i umiejętności gimnazjalistów, zasady nowego egzaminy gimnazjalnego, egzamin 2012, uczniowie klas trzecich gimnazjum, próbny egzamin gimnazjalny, przykładowe arkusze nowego egzaminu gimnazjalnego, próbny test gimnazjalny, co będzie na egzaminie gimnazjalnym, jak przygotować się do egzaminu gimnazjalnego, list dyrektora cke, list do nauczycieli i dyrektorów gimnazjów, diagnoza wiadomości i umiejętności gimnazjalistów 2012/2013, próbny egzamin gimnazjalny listopad 2012, część matematyczno przyrodnicza, próbny egzamin gimnazjalny matematyczno przyrodniczy, część matematyczno przyrodnicza 2013, próbny egzamin gimnazjalny matematyczno przyrodniczy 2013, test gimnazjalny matematyczno przyrodniczy, test matematyczno przyrodniczy 2013, część matematyczno przyrodnicza egzamin gimnazjalny 2013, co było na teście matematyka, egzamin gimnazjalny, próbny egzamin gimnazjalny 2012, próbny egzamin gimnazjalny cke 2012, próbny egzamin gimnazjalny 2012 matematyczno-przyrodniczy, co było na próbnym egzaminie matematyka, cke listopad 2012 arkusz, cke listopad 2012 odpowiedzi, próbny egzamin gimnazjalny listopad 2012 arkusze i odpowiedzi, część matematyczno przyrodnicza arkusz, próbny egzamin gimnazjalny 2013 cke arkusz, próbny egzamin gimnazjalny 2013 cke odpowiedzi, próbny egzamin gimnazjalny test, próbny egzamin gimnazjalny rozwiązania, próbny egzamin gimanzjalny pytania

Zobacz arkusze i przykładowe odpowiedzi do testu matematyczno-przyrodniczego, które 14 listopada 2012 r. pisali gimnazjaliści.

Próbny egzamin gimnazjalny
 
Próbny egzamin gimnazjalny
fot. Polskapresse

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 z CKE. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) - PYTANIA

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 z CKE. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) - ODPOWIEDZI

ODPOWIEDZI CKE I KLUCZ PUNKTOWANIA

Zadanie 1
Ile takich samych butelek wody należy dolać do dzbanka, aby sok stanowił 25 proc. napoju?
C. 6

Zadanie 2
Ile takich pomp należałoby użyć, aby tę samą ilość wody wypompować w ciągu 6 godzin?
D. 8

Zadanie 3
27 ⋅ 48⋅ 27 ⋅ 48 (pod pierwiastkiem) =1296 PRAWDA
pierwiastek z 729 ⋅ 48 = pierwiastek z 2304 ⋅ 27 PRAWDA

Zadanie 4
A. 3 do potęgi -5

Zadanie 5
Prawdopodobieństwo wyciągnięcia losu wygrywającego jest
dwukrotnie mniejsze, niż wyciągnięcia losu przegrywającego PRAWDA
Jeśli do pudełka włożymy dodatkowy los wygrywający,
to prawdopodobieństwo wygranej wzrośnie PRAWDA

Zadanie 6
Funkcja przyjmuje wartość –1 dla argumentu x = –3. PRAWDA
Dla wszystkich argumentów x ≤ 0 funkcja przyjmuje wartości ujemne. FAŁSZ

Zadanie 7
Ile co najmniej półkilogramowych paczek kawy musi kupić właściciel, aby wystarczyło jej na 7 dni?
C. 5

Zadanie 8
Cena 1 m2 wykładziny welurowej jest niższa niż cena 1 m2 wykładziny
wełnianej. FAŁSZ
Kupując tańszą wykładzinę, pan Nowak zaoszczędzi 40 zł. PRAWDA

Zadanie 9
W jakim stosunku można podzielić odcinek o długości 36 cm, aby z otrzymanych trzech odcinków zbudować trójkąt?
C. 2 : 3 : 4

Zadanie 10
Jeżeli n jest liczbą parzystą, to odcinek o numerze n jest równoległy do osi y. PRAWDA
Jeżeli n jest liczbą nieparzystą, to długość odcinka o numerze n jest równa n/2+1. FAŁSZ

Zadanie 11
Łamana złożona z początkowych 7 odcinków ma długość 16. PRAWDA
Długość setnego odcinka łamanej jest równa 100. FAŁSZ

Zadanie 12
Do okręgu o środku O należą punkty A i B. Okrąg ma długość 54, a łuk AB ma długość 18. Jaką miarę ma kąt środkowy oparty na tym łuku?
B. 120 stopni

Zadanie 13
Pole czworokąta ABCD jest równe
C. 18

Zadanie 14
|∢BEC| = 45° PRAWDA
|EF| = |EC| FAŁSZ

Zadanie 15
Trójkąt ABC jest równoramienny. FAŁSZ
Bok BC ma długość 12 cm. FAŁSZ

Zadanie 16
Kartonik był kwadratem o boku 12. FAŁSZ
Suma pól odciętych naroży jest równa 16. PRAWDA

Zadanie 17
Jedna z krawędzi powstałego prostopadłościanu miałaby długość 10 km. PRAWDA
Objętość prostopadłościanu byłaby 100 razy większa od objętości
początkowego sześcianu. FAŁSZ

Zadanie 18
Czy trójkąty ABC i EDC są podobne?
TAK ponieważ C. te trójkąty mają odpowiednie kąty równej miary.

Zadanie 19
Który z poniższych rysunków nie może być siatką ostrosłupa prawidłowego czworokątnego?
siatka oznaczona literą D

Zadanie 20
Jeżeli długość każdej krawędzi podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego zwiększymy 2 razy, a jego wysokość zmniejszymy 2 razy, to objętość ostrosłupa...
B. zwiększy się dwukrotnie.

ZADANIA 21-23 W GŁOSIE WIELKOPOLSKIM


Próbny egzamin gimnazjalny 2013 z CKE. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) - PYTANIA

Próbny egzamin gimnazjalny 2013 z CKE. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) - ODPOWIEDZI

ODPOWIEDZI CKE I KLUCZ PUNKTOWANIA

Zadanie 1
1.1. Próbą kontrolną w przeprowadzonym doświadczeniu C. jest zestaw 3.
1.2. Poziom wody obniżył się najmniej A.w zestawie 1.,ponieważ 1. aparaty szparkowe w liściach tej rośliny występują głównie po stronie dolnej.

Zadanie 2
Zdanie prawdziwe:
C. Dinozaurowi z Lisowic nadano nazwę naukową Smok wawelski.

Zadanie 3
Pracę mięśni podczas wybicia do skoku ilustruje rysunek A. 1
W czasie wykonywania tej czynności D. kurczą się mięśnie II, a rozluźniają się mięśnie I

Zadanie 4
Drogi zakażenia wirusami HBV i HCV opisano w przykładach
D. 2., 4., 5.

Zadanie 5
Konflikt serologiczny między krwią matki i krwią płodu pojawia się, gdy matka jest homozygotą recesywną (dd), a ojciec jest homozygotą dominującą (DD). PRAWDA
Konflikt Rh pojawia się w wyniku kontaktu krwi płodu z krwią matki, wskutek czego organizm matki wytwarza przeciwciała anty-D, zwalczające krwinki płodu. FAŁSZ

Zadanie 6
Otwór potyliczny, wyznaczający miejsce, gdzie kręgosłup łączy się z czaszką, jest przesunięty do przodu, dzięki czemu kręgosłup podpiera czaszkę. TAK
Twarzoczaszka jest silniej spłaszczona niż u innych, żyjących w tym samym czasie gatunków człowiekowatych, np. Homo habilis. NIE

Zadanie 7
7.1. Ile elektronów walencyjnych znajduje się w atomie pierwiastka X? B. 5
7.2. Ile neutronów zawiera jądro atomu pierwiastka X? C. 16

Zadanie 8
We wszystkich probówkach wytrąciły się osady. PRAWDA
W probówce II powstał siarczek miedzi(II). PRAWDA

Zadanie 9
Związek należy do grupy związków
B. Alkohole.

Zadanie 10
Etyn (C2H2) TAK
Azot (N2) NIE

Zadanie 11
Należy odważyć 23 g soli kuchennej i rozpuścić w 92 g wody. TAK
Należy odważyć 20 g soli kuchennej i rozpuścić w 100 cm3 wody. NIE

Zadanie 12
Wybierz odczynnik X, którego użyto do przeprowadzenia doświadczenia.
D. Stężony roztwór kwasu azotowego(V).

Zadanie 13
Który wykres na rysunku II przedstawia zależność drogi od czasu w tym ruchu?
C. 3

Zadanie 14
14.1 Moc żarówki w czasie świecenia jest równa D. 11,7 W
14.2 Na którym rysunku przedstawiono obwód zbudowany zgodnie ze schematem? - E

Zadanie 15
Który rysunek poprawnie przedstawia wygięcie tego bimetalu?
A.ponieważ bardziej wydłuży się 2. pasek aluminiowy

Zadanie 16
Częstotliwość drgań tego wahadła jest równa
A. 0,5 Hz

Zadanie 17
RYSUNEK D

Zadanie 18
Do wyznaczenia masy kostki potrzebny jest pomiar III. FAŁSZ
Gęstość drewna Hania może wyznaczyć na podstawie pomiarów I i III lub II i III. PRAWDA

Zadanie 19
19.1. W mieście położonym najdalej na B. południe dzień był D. najkrótszy.
19.2. Rozciągłość A. południkowa pomiędzy miastami wysuniętymi najdalej na północ i na południe wynosi C. 5 stopni

Zadanie 20
D.Stare Miasto - Zamość

Zadanie 21
W 2010 roku do najmniej licznego rocznika należał młodszy brat Janka. FAŁSZ
W rodzinie Janka osobą, która urodziła się w czasie wyżu demograficznego jest jego starszy brat. PRAWDA

Zadanie 22
Półwyspy oznaczone na mapie numerami 1 i 2 położone są w tej samej
strefie klimatycznej. TAK
Klimat Polski ma cechy pośrednie między klimatem morskim
a kontynentalnym. NIE

Zadanie 23

W którym zestawie przedstawiono cechy klimatu i gatunek zwierzęcia
charakterystyczne dla Arktyki? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

B. 1., 4.

Zadanie 24

Kraje oznaczone w tabeli numerami 1-3 to odpowiednio

A. 1. Islandia, 2. Norwegia, 3. Szwecja.

ZADANIA 22-24 W GŁOSIE WIELKOPOLSKIM

To drugi dzień zmagań z zadaniami egzaminacyjnymi. We wtorek gimnazjaliści pisali przedmioty humanistyczne - historię, wos, język polski. Jutro - języki obce.

 • « Poprzednia
 • 1
 • 2
 • Następna »

Komentarze (145)

 • 17.04.13, 08:20

  Komentarz usunięty

 • 05.03.13, 15:11

  Komentarz usunięty

 • KARIN (gość)

  KARIN (gość)

  12.12.12, 17:41

  ILE MIELIŚCIE PKT Z MATY ?

  Zgłoś

 • 12.12.12, 17:38

  Komentarz usunięty

 • mama grubego (gość)

  mama grubego (gość)

  30.11.12, 18:31

  nie psac na tej stronie tylko uczyc się w tym czasie

  Zgłoś

 • Anonimous (gość)

  Anonimous (gość)

  21.11.12, 20:55

  Gimbusy

  Zgłoś

 • BVN (gość)

  BVN (gość)

  16.11.12, 23:57

  przyrodnicze byly gorsze od matemtatyki , ale matma tez była dość trudna..;/

  Zgłoś

 • GiMnAzJaLiStA (gość)

  GiMnAzJaLiStA (gość)

  15.11.12, 20:37

  Mata- wszystko dobrze oprócz ostatniego. Poległem na bioli i chemii. Nie polecam gimnazjum.

  Zgłoś

 • Bumbas (gość)

  Bumbas (gość)

  15.11.12, 17:46

  Nie przesadzajmy, matma była nadspodziewanie łatwa, miałem raczej kłopoty małe z przyrodniczymi - jakieś 14 zadań mam dobrze (akurat na każdej stronie inne odpowiedzi są, więc nie wiem)

  Zgłoś

 • Dominik:) (gość)

  Dominik:) (gość)

  15.11.12, 17:01

  A ja tam się ciesze :) chyba będzie max :) nie wiem co w tym trudnego ;0 jak ktos się nie uczy tylko na ściągach jedzie cały rok to się nie dziwie:)

  Zgłoś

 • bela (gość)

  bela (gość)

  15.11.12, 16:08

  Matma bez otwartych 13 przyrodnicze 18 Myślałam ze będzie gorzej

  Zgłoś

 • 15.11.12, 14:28

  Komentarz usunięty

 • Słabeusze, (gość)

  Słabeusze, (gość)

  15.11.12, 14:19

  22 zadanie jest zrobione dobrze. Tej informacji nie dało się uzyskać z mapy.

  Zgłoś

 • zuza (gość)

  zuza (gość)

  15.11.12, 13:10

  Dobrze jest ta odpowiedź, bo pytanie jest: Czy poniższe informacje można wywnioskować z mapki? A skąd będziesz wiedział z mapki czy klimat Polski ma cechy pośrednie między klimatem morskim a kontynentalnym? ;)

  Zgłoś

 • ja (gość)

  ja (gość)

  15.11.12, 07:56

  W zadaniu 22 , 2 jest błąd w odpowiedzi , powinno być tak ! Kto opracowywał te odp , wydaje mi się , że jest jeszcze więcej błędów , z oceną poczekam , aż pojawią się odpowiedzi na stronie OKE . "Klimat Polski ma cechy pośrednie między klimatem morskim a kontynentalnym" -> TO JEST PRAWDA . Można przeczytać tu -> [***]://[***].bryk.pl/teksty/liceum/geografia/geografia_fizyczna/7117-cechy_klimatu_polski.html drugie zdanie , lub w podręczniku od geografii z NOWEJ ERY str28 . PROSZĘ NIE USUWAĆ MOJEGO KOMENTARZA !!!

  Zgłoś

 • 15.11.12, 00:35

  Komentarz usunięty

 • kubus (gość)

  kubus (gość)

  14.11.12, 23:39

  wyluzujcie to tylko próbne a co do testu to nie aż taki trudny ;D

  Zgłoś

 • 14.11.12, 22:33

  Komentarz usunięty

 • gimaza012 (gość)

  gimaza012 (gość)

  14.11.12, 22:14

  zamiast dać jakieś zadania z tego co robimy wciąż na chemii, czy fizyce to dadzą najmniejsze szczegóły, albo tabelka. to ma być sprawdzenie z wiedzy ogólnej z gimnazjum czy pracowanie nad tabelkami i tekstami, bo nie rozumiem?

  Zgłoś

 • zielony (gość)

  zielony (gość)

  14.11.12, 22:12

  jest to jeden wielki syf :), sprawdzian trudny

  Zgłoś


Zamknij

Twój komentarz

Polecamy

juniorfutbol.pl

Sonda

Mój ulubiony przedmiot w szkole to...

WF
29%
Matematyka
21%
Historia
13%
Język polski
9%
Informatyka
8%
Fizyka
8%
Chemia
8%
WOS
4%

Najnowsze materiały

 • Polscy uczniowie uczą się matematyki najkrócej w Europie

  Polscy uczniowie uczą się matematyki najkrócej w Europie

  Autor: Natablicy.pl

  Data publikacji: 26.05.2015 11:58

  Liczba odwiedzin: 32

  Z najnowszego zestawienia Eurydice (europejskiej sieci informacji o edukacji) wynika, że uczniowie w Polsce uczą się matematyki najkrócej w Europie. »

 • "Nasze Szkoły" - internetowy serwis, w którym znajdziemy informacje o szkołach w Krakowie

  "Nasze Szkoły" - internetowy serwis, w którym znajdziemy informacje o szkołach w Krakowie

  Autor: Natablicy.pl

  Data publikacji: 26.05.2015 11:39

  Liczba odwiedzin: 32

  Na internetowym portalu "Nasze Szkoły" można znaleźć informacje o 328 krakowskich szkołach. W tworzeniu portalu uczestniczyli: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, Kuratorium Oświaty i Okręgowa Komisji Egzaminacyjna. »

 • Studenci Politechniki Łódzkiej chcą przerwy w trakcie sesji

  Studenci Politechniki Łódzkiej chcą przerwy w trakcie sesji

  Autor: Dziennik Łódzki

  Data publikacji: 26.05.2015 10:46

  Liczba odwiedzin: 24

  Samorząd Politechniki Łódzkiej pyta studentów, czy warto upominać się o tydzień przerwy w sesji. »

 • Pracownicy i przyjaciele Uniwersytetu Łódzkiego uhonorowani z okazji 70-lecia uczelni

  Pracownicy i przyjaciele Uniwersytetu Łódzkiego uhonorowani z okazji 70-lecia uczelni

  Autor: Dziennik Łódzki

  Data publikacji: 26.05.2015 10:39

  Liczba odwiedzin: 23

  Cykl imprez zorganizowanych z okazji 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego zakończyło uroczyste posiedzenie senatu tej uczelni. W auli im. prof. Szuberta zasłużeni pracownicy UŁ otrzymali odznaczenia państwowe, medale i nagrody. Uhonorowano także przyjaciół Uniwersytetu Łódzkiego. »

 • Umberto Eco wygłosił wykład na Uniwersytecie Łódzkim

  Umberto Eco wygłosił wykład na Uniwersytecie Łódzkim

  Autor: Dziennik Łódzki

  Data publikacji: 26.05.2015 10:31

  Liczba odwiedzin: 42

  Blisko dwie godziny trwało spotkanie prof. Umberta Eco z czytelnikami, którzy niemal szczelnie wypełnili jedną z auli Wydziału Filologicznego UŁ. Poświęcone było ono promocji najnowszej powieści Eco, „Numero zero”, która pod tytułem „Temat na pierwszą stronę” ukazała się w Oficynie Wydawniczej Noir Sur Blanc. »

 • "Młodzi w Łodzi". 15 absolwentów studiów wyjedzie na staż do Hiszpanii

  "Młodzi w Łodzi". 15 absolwentów studiów wyjedzie na staż do Hiszpanii

  Autor: Dziennik Łódzki

  Data publikacji: 26.05.2015 10:13

  Liczba odwiedzin: 40

  GFT, firma tworząca oprogramowanie dla wielkich banków, z polską siedzibą w Łodzi, chce wysłać 15 absolwentów studiów na staż do Hiszpanii. "Młodym w Łodzi" zapłacą na stażu co najmniej 900 złotych. »

Rok szkolny 2014/2015 - daty

W tym dniu nie ma jeszcze żadnego wydarzenia.

Polskapresse sp z.o.o informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie natablicy.pl podlegają ochronie. Dowiedz się więcej
Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej

Copyright Polskapresse Sp. z o.o. Kontakt | Regulamin | Polityka prywatności

Witryna korzysta z plików cookies oraz informacji zapisywanych i odczytywanych z localStorage, aby dopasować interesujące treści oraz reklamy. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, w szczególności w zakresie cookies, oznacza, że pliki będą umieszczane na urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia przechowywania i dostępu do cookies i localStorage używając ustawień przeglądarki lub używanego urządzenia. Szczegóły w „Polityce Prywatności”.

Zamknij